ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ออนไลน์
ผู้จัดการทีมชุดเยาวชน
Status:
: 1 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2018
ตอบ: 26917
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:37
รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65



เบญจา ส.ส.ก้าวไกล อภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ใน ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 รวม 3.37 หมื่นล้าน

ขออย่าให้นำสถาบันฯ มาเป็นเกราะกำบังเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสภา หวังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องแจงงบประมาณในวาระ 2 โดยเฉพาะส่วนราชการในพระองค์ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมการพิจารณางบฯ


1 มิ.ย.2564 ในการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
โดยระบุว่า เมื่อพูดถึงการกำหนดวงเงินของหน่วยงานรับงบประมาณต่างๆ ที่ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีงบประมาณ 2565

มีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอยู่อย่างน้อยๆ 33,712,000,000 บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสองล้านบาท) เป็นรายการตามที่แสดงเป็นชื่อโครงการในเอกสารงบประมาณ ยังไม่ได้รวมงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่อาจซ่อนอยู่ในหมวดหมู่โครงการก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท หรืออื่นๆ

ในจำนวนนี้แบ่งงบออกได้เป็น 5 ประเภท คือ

1. งบพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. งบถวายความปลอดภัย
3. งบส่วนราชการในพระองค์
4. งบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวงต่าง ๆ
5. งบอื่น ๆ เช่น พระราชทานเพลิงศพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์


“ต้องย้ำก่อนว่า เงินจำนวนสามหมื่นกว่าล้านนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด แต่ประเด็นคือผลผลิตของการตั้งงบประมาณ และประสิทธิภาพของโครงการที่ควรจะมีการพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดนั้นตกเป็นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจตกต่ำจากการแพร่ระบาดของโควิด19 เช่นนี้”

โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวงต่างๆ ที่ใช้เงินงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท ที่มีอยู่มากกว่า 50 โครงการ กระจายอยู่อย่างน้อย 7 แผนงาน ใน 30 กรม และอีกกว่า 7,000 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบางโครงการเป็นโครงการที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชดำริ หรือมีประชาชนถวายฎีกาขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีก่อน อาจต้องมีการศึกษาใหม่ว่า พื้นที่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมากน้อยเพียงใด หัวใจของปัญหายังคงเหมือนเดิมอยู่หรือไม่

“หลายครั้งพบว่าหน่วยงานรับงบอย่างหน่วยงานราชการบางหน่วยกลับพยายามผลักดัน ‘โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ โดยไม่ได้ทำการศึกษาถึงความเปลี่ยนไปของสภาพพื้นที่และสภาพปัญหาให้ถ่องแท้ ทำให้เกิดความขัดแย้งและการต่อต้านขึ้นมาจากประชาชนในพื้นที่ นี่ไม่ใช่การกล่าวหา แต่มีเอกสารและมีหลักฐาน จำโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วที่คณะกรรมาธิการงบประมาณเมื่อปีที่แล้วเสนอให้ตัดงบประมาณได้หรือไม่ เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อมที่กรมชลประทานเร่งรีบจัดทำขึ้นปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดในเอกสาร

ความผิดพลาดนั้นคือ การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง มีการคัดลอกเอารายงานของจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดพัทลุง แต่กลับลืมแก้ไขข้อมูลพื้นฐานสำคัญ อย่างลักษณะทางภูมิศาสตร์ และพืชเศรษฐกิจหลัก จนถูกประชาชนคนทั่วไปจับผิดได้ ถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะอ้างว่านี่เป็นรายงานฉบับเก่า แต่จะฉบับเก่าหรือว่าจะเป็นฉบับใหม่ไม่ใช่สาระสำคัญ แต่สาระสำคัญคือการจัดทำรายงานปลอม เป็นรายงานที่ไม่ตรงกับสภาพของพื้นที่ นั่นเท่ากับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานเท็จซึ่งการเอาข้อมูลอันเป็นเท็จมาใช้กับ ‘โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การแอบอ้างเช่นนี้ เหมาะสมหรือไม่ และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของสถาบันเสื่อมเสียไปถึงพระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์หรือไม่”


อีกหนึ่งโครงการคือ ‘โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนฤบดินทระจินดา’ หรือ ‘โครงการห้วยสะ-โหมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ’

ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างมายาวนานมากกว่า 10 ปี แต่ก็ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์เสียที โครงการนี้ผ่านมติ ครม. มาตั้งแต่ปี 2552 มีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2561 รวมระยะเวลา 9 ปี ใช้งบประมาณในการก่อสร้างภายใต้กรอบวงเงิน 9,078 ล้านบาท

เริ่มตั้งงบประมาณมาตั้งแต่ปี 2553 แต่ก็เลื่อนปีที่จะสร้างเสร็จไปเรื่อย ๆ นับตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่เริ่มเข้ามาพิจารณางบประมาณในปีงบประมาณ 2563 การก่อสร้างผูกพันมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว จนปัจจุบันมาถึงพรรคก้าวไกลเข้าสู่ปีงบประมาณที่ 2565 หน่วยงานรับงบอย่างกรมชลประทานก็เลื่อนการขอใช้งบประมาณผูกพันของโครงการนี้มาโดยตลอด ตอนปีงบประมาณ 2563 ก็ชี้แจงว่าจะแล้วเสร็จปี 2564 พอมาปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานรับงบชี้แจงว่าจะแล้วเสร็จปี 2565 ปัจจุบันงบประมาณปี 2565 ท่านก็ระบุว่าจะแล้วเสร็จปี 2566 สรุปแล้วโครงการนี้ติดปัญหาที่ตรงไหน ทำไมถึงไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้






“เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดของตัวโครงการ พบว่าโครงการห้วยสะโหมง เป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริแนวทางการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กรมชลประทานนำไปดำเนินการไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2521 หรือเมื่อ 40 กว่าปีก่อนแล้ว จึงเกิดความเป็นกังวลว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ สภาพพื้นที่ สภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ออกแบบก่อสร้างไว้เดิมแล้ว ดังนั้นโครงการนี้ยังมีความเหมาะสมจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่มากน้อยเพียงใด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายๆโครงการ ที่หน่วยงานรับงบมีการดำเนินโครงการที่เต็มไปด้วยความไม่ชอบมาพากล ควรจะต้องรับฟังความเห็นจากชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการเหล่านี้ โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อไม่ให้หน่วยงานต่างๆ แอบอ้างดำเนินโครงการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์”

เบญจา กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ในฐานะองค์กรกลางที่มีหน้าที่ดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงควรตรวจสอบโครงการเหล่านี้ หากพบว่าตัวโครงการมีปัญหา ทั้งจากเหตุความไม่โปร่งใส หรือจากการที่สภาพความต้องการของพื้นที่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว กปร. ก็ควรสั่งให้มีการเพิกถอนสถานะ โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ นั้นเสีย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ใช้ชื่อเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดูเหมือนจะไม่ใช่พันธกิจของหน่วยงานเจ้าภาพ อย่างเช่น
- โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชของกองทัพอากาศ
- โครงการอนุรักษ์แนวปะการังของกองทัพเรือ
- และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำของกองบัญชาการกองทัพไทย อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตั้งแผนบูรณาการแผนใหม่ คือแผนบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้สำนักงาน กปร. เป็นแม่งานในการดูแลและจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ใช้ชื่อ ‘อันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ และ ‘โครงการหลวง’ ทั้งหมด โดยสาเหตุที่ต้องทำให้อยู่ในรูปแบบของแผนบูรณาการนั้น มี 3 ประการ


- หนึ่ง เพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน ไม่ปล่อยให้หลายหน่วยงานเข้ามารุมทำแค่เพียงโครงการใดโครงการหนึ่ง ที่อาจไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น ๆ

- สอง เพื่อให้สำนักงาน กปร. สามารถจัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของแต่ละโครงการได้ อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

- สาม คือเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อสภาผู้แทนราษฎร ในการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่ใช้ชื่อเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ให้กลุ่มบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี แอบอ้างนำสถาบันกษัตริย์มาใช้เป็นเกราะกำบัง อันจะส่งผลเสียต่อพระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์ได้


การรวมงบประมาณเข้าด้วยกันเป็นแผนบูรณาการ จะทำให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินงบประมาณ สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้เกิดข่าวลือผิด ๆ ที่อาจทำให้พระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับความเสียหาย

ในหัวข้อสุดท้าย เบญจา กล่าวว่า จะอภิปรายถึง งบเทิดพระเกียรติ เช่นงบจัดงาน หรือจัดนิทรรศการในวันสำคัญๆ อย่างวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ทั้งเปิดเผยและแฝงอยู่ตามกรมกองต่าง ๆ แบบเบี้ยหัวแตก 1 ล้านบ้าง 5 ล้านบ้าง ปัญหาของเรื่องนี้คือการที่งบถูกหว่านอย่างกระจัดกระจายเกินไป ทำให้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้ว ยังเป็นการไม่สมพระเกียรติขององค์พระมหากษัตริย์อีกด้วย

“เราควรที่จะรวมงบประมาณพวกนี้เป็นก้อนเดียว แล้วมอบหมายให้หน่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงวัฒนธรรม นำไปจัดงานให้สมพระเกียรติ โดยอาจเป็นงบประมาณสำหรับทุกจังหวัดในการจัดงานออกร้าน ให้ประชาชนได้ออกมาจับจ่ายซื้อขายสินค้าคล้ายงานเทศกาล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของปีหน้า ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีกทางหนึ่ง ดีกว่านำงบประมาณไปจัดทำซุ้มตั้งตามสี่แยกหรือหน้าอาคารสำนักงาน ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด

“สุดท้ายนี้ อยากขอฝากไปถึงหน่วยรับงบประมาณทุกหน่วยที่จะเข้ามาชี้แจงงบประมาณในวาระ 2 ว่าขออย่าให้นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกำบังเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสภา และหวังว่าในปีนี้ ส่วนราชการในพระองค์จะส่งตัวแทนมาเข้าร่วมการพิจารณางบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย” เบญจา กล่าว



เครดิต : https://prachatai.com/journal/2021/06/93312
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ
ออฟไลน์
แข้งลีกเอิง
Status: It's not that I'm evil I just don't like to preten
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 01 Apr 2008
ตอบ: 17906
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:43
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
พูดได้ดีครับ ว่ากันด้วยเหตุผลล้วนๆ แต่คุยกับคนไม่มีเหตุผลนี่สิ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะอบจ.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 11 Jan 2021
ตอบ: 1445
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:44
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
หมาแดกแฟบ พิมพ์ว่า:
พูดได้ดีครับ ว่ากันด้วยเหตุผลล้วนๆ แต่คุยกับคนไม่มีเหตุผลนี่สิ  


ก็จะบอกว่า ล้มเจ้า ไม่รัก ไม่เทิดทูนสถาบัน
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
อวาตาร์&ลายเซ็นต์ผิดกฏ
Status: Sometimes you have to do the wrong things, for the
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 10859
ที่อยู่: New World
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:45
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
สลิ่มประจำบอร์ดช่วยเข้ามาอธิบายเหตุผลความเหมาะสมของงบก้อนนี้ให้ฟังทีครับโผมมมมมมม
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวเตะลา ลีกา
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 01 Jun 2018
ตอบ: 5377
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:48
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
สมัยนี้ ไม่จำเป็นต้องมีแล้วมั้ง โครงการในพระราชดำริ อะไรเนี่ย
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน



ออนไลน์
นักบอล ดิวิชั่น 1
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 07 Dec 2020
ตอบ: 2190
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:53
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
เห็นด้วยนะ แล้วจะจัดการยังไงอ่ะ

0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2016
ตอบ: 859
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:56
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
มีแล้วมันไม่ดี เปลืองงบประมาณ จะมีไปทำไม


หมายถึงพวกโครงการซ้ำซ้อนทั้งหลายหน่ะครับ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวเตะลา ลีกา
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Apr 2007
ตอบ: 7614
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:58
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
พูดโดนใจจริงๆ เป็นโครงการที่ต้องทำ ทำแล้วต้องทำให้ดี ของบยังไงก็ได้โดยไม่มีใครกล้าตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่อง "ความคุ้มค่า" ของการทำโครงการ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
(YNWA)
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 5308
ที่อยู่: ยานอวกาศ
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:58
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
พูดดีเลย

โครงการบางโครงการมันล้าสมัยไปแล้ว เลิกๆไปเถอะ มันหมดยุคเกษตรแล้ว นิมันยุคเทคโนโลยี

มันมีการใช้โดรน การใช้เครื่องจักรมาเป็นตัวช่วยเพื่อการเกษตรแล้ว

ทุกคนหาความรู้ได้ด้วยยูทูป น้อยคนที่จะไปดูงานตามโครงการในหลวง ร.9 แล้ว

และนักการเมืองท้องถิ่นตัวดีเลย อะไรก็โครงการพระราชดำริ หากินกับคำนี้ตลอด
ออฟไลน์
ดาวซัลโวยุโรป
Status: Her beauty and the moonlight overthrew you.
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Oct 2012
ตอบ: 19881
ที่อยู่: Mothership CAMP NOU
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 10:11
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
แล้วจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองได้ยังไง ในเมื่อยังต้องใช้งบประเทศชาติอยู่อย่างนี้
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
Heavier than the mountain is our sin Deeper than the ocean is our karma
Darker than the night is our nature Hotter than the fire is our desire

ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ข.
Status: Believe In Tomorrow
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 May 2014
ตอบ: 3983
ที่อยู่: ที่ที่คนเค้าอยู่กันอะ
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 10:19
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
ทำไมงบนี้ถึงสำคัญนักนะ แล้วปากท้องประชาชนล่ะ ทำไมถึงคิดไม่ได้ แล้วจะให้ประชาชนรักได้ยังไง
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
ดาวซัลโวยุโรป
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 01 Jun 2016
ตอบ: 12303
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 10:26
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
ไหนว่ามีแต่คนรัก

งบความปลอดภัยเกือบ7พันล้าน
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมสำรอง
Status: อ้ายมีค่า แค่ผัวสำรอง
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2018
ตอบ: 26982
ที่อยู่: เป็นผัวสำรองของน้องเรื่อยไป
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 11:35
รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65
คนสนใจน้อยมากอะ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน Android
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
นักบอลถ้วย ข.
Status: ฺBLUE BLOOD
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 06 Sep 2013
ตอบ: 7389
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 11:37
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
ดีครับ มันต้องเเบบนี้เเหละ เอาเเจง เอามาจี้
อันไหนเก่าไป จะละเลิกก็ว่ากันไป หรือเอาไป
อยู่ในกระทรวงไหน หรืออะไรที่ตรวจสอบได้ยิ่งดี

ส่วนของท่านก็เเบ่งจัดไป ส่วนไหนที่ควรดึงเข้ามา
เข้ากรมให้เป็นสัดส่วนก็ทำ ยิ่งยุคสมั้ยนี้โรคระบาด
ถ้าจัดสรรค์ดีก็ได้ใจประชาชน เป็นผม อาจจะยอมตัดบาง
หน่วยให้รัฐไปเลย ได้ใจไปอีกโข
แก้ไขล่าสุดโดย tipoo เมื่อ Wed Jun 02, 2021 11:38, ทั้งหมด 1 ครั้ง
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel