ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ออนไลน์
ผู้จัดการทีมชาติ
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2018
ตอบ: 41458
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:37
รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65เบญจา ส.ส.ก้าวไกล อภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ใน ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 รวม 3.37 หมื่นล้าน

ขออย่าให้นำสถาบันฯ มาเป็นเกราะกำบังเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสภา หวังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องแจงงบประมาณในวาระ 2 โดยเฉพาะส่วนราชการในพระองค์ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมการพิจารณางบฯ


1 มิ.ย.2564 ในการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
โดยระบุว่า เมื่อพูดถึงการกำหนดวงเงินของหน่วยงานรับงบประมาณต่างๆ ที่ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีงบประมาณ 2565

มีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอยู่อย่างน้อยๆ 33,712,000,000 บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสองล้านบาท) เป็นรายการตามที่แสดงเป็นชื่อโครงการในเอกสารงบประมาณ ยังไม่ได้รวมงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่อาจซ่อนอยู่ในหมวดหมู่โครงการก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท หรืออื่นๆ

ในจำนวนนี้แบ่งงบออกได้เป็น 5 ประเภท คือ

1. งบพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. งบถวายความปลอดภัย
3. งบส่วนราชการในพระองค์
4. งบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวงต่าง ๆ
5. งบอื่น ๆ เช่น พระราชทานเพลิงศพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์


“ต้องย้ำก่อนว่า เงินจำนวนสามหมื่นกว่าล้านนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด แต่ประเด็นคือผลผลิตของการตั้งงบประมาณ และประสิทธิภาพของโครงการที่ควรจะมีการพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดนั้นตกเป็นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจตกต่ำจากการแพร่ระบาดของโควิด19 เช่นนี้”

โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวงต่างๆ ที่ใช้เงินงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท ที่มีอยู่มากกว่า 50 โครงการ กระจายอยู่อย่างน้อย 7 แผนงาน ใน 30 กรม และอีกกว่า 7,000 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบางโครงการเป็นโครงการที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชดำริ หรือมีประชาชนถวายฎีกาขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีก่อน อาจต้องมีการศึกษาใหม่ว่า พื้นที่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมากน้อยเพียงใด หัวใจของปัญหายังคงเหมือนเดิมอยู่หรือไม่

“หลายครั้งพบว่าหน่วยงานรับงบอย่างหน่วยงานราชการบางหน่วยกลับพยายามผลักดัน ‘โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ โดยไม่ได้ทำการศึกษาถึงความเปลี่ยนไปของสภาพพื้นที่และสภาพปัญหาให้ถ่องแท้ ทำให้เกิดความขัดแย้งและการต่อต้านขึ้นมาจากประชาชนในพื้นที่ นี่ไม่ใช่การกล่าวหา แต่มีเอกสารและมีหลักฐาน จำโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วที่คณะกรรมาธิการงบประมาณเมื่อปีที่แล้วเสนอให้ตัดงบประมาณได้หรือไม่ เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อมที่กรมชลประทานเร่งรีบจัดทำขึ้นปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดในเอกสาร

ความผิดพลาดนั้นคือ การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง มีการคัดลอกเอารายงานของจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดพัทลุง แต่กลับลืมแก้ไขข้อมูลพื้นฐานสำคัญ อย่างลักษณะทางภูมิศาสตร์ และพืชเศรษฐกิจหลัก จนถูกประชาชนคนทั่วไปจับผิดได้ ถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะอ้างว่านี่เป็นรายงานฉบับเก่า แต่จะฉบับเก่าหรือว่าจะเป็นฉบับใหม่ไม่ใช่สาระสำคัญ แต่สาระสำคัญคือการจัดทำรายงานปลอม เป็นรายงานที่ไม่ตรงกับสภาพของพื้นที่ นั่นเท่ากับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานเท็จซึ่งการเอาข้อมูลอันเป็นเท็จมาใช้กับ ‘โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การแอบอ้างเช่นนี้ เหมาะสมหรือไม่ และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของสถาบันเสื่อมเสียไปถึงพระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์หรือไม่”


อีกหนึ่งโครงการคือ ‘โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนฤบดินทระจินดา’ หรือ ‘โครงการห้วยสะ-โหมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ’

ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างมายาวนานมากกว่า 10 ปี แต่ก็ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์เสียที โครงการนี้ผ่านมติ ครม. มาตั้งแต่ปี 2552 มีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2561 รวมระยะเวลา 9 ปี ใช้งบประมาณในการก่อสร้างภายใต้กรอบวงเงิน 9,078 ล้านบาท

เริ่มตั้งงบประมาณมาตั้งแต่ปี 2553 แต่ก็เลื่อนปีที่จะสร้างเสร็จไปเรื่อย ๆ นับตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่เริ่มเข้ามาพิจารณางบประมาณในปีงบประมาณ 2563 การก่อสร้างผูกพันมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว จนปัจจุบันมาถึงพรรคก้าวไกลเข้าสู่ปีงบประมาณที่ 2565 หน่วยงานรับงบอย่างกรมชลประทานก็เลื่อนการขอใช้งบประมาณผูกพันของโครงการนี้มาโดยตลอด ตอนปีงบประมาณ 2563 ก็ชี้แจงว่าจะแล้วเสร็จปี 2564 พอมาปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานรับงบชี้แจงว่าจะแล้วเสร็จปี 2565 ปัจจุบันงบประมาณปี 2565 ท่านก็ระบุว่าจะแล้วเสร็จปี 2566 สรุปแล้วโครงการนี้ติดปัญหาที่ตรงไหน ทำไมถึงไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้


“เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดของตัวโครงการ พบว่าโครงการห้วยสะโหมง เป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริแนวทางการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กรมชลประทานนำไปดำเนินการไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2521 หรือเมื่อ 40 กว่าปีก่อนแล้ว จึงเกิดความเป็นกังวลว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ สภาพพื้นที่ สภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ออกแบบก่อสร้างไว้เดิมแล้ว ดังนั้นโครงการนี้ยังมีความเหมาะสมจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่มากน้อยเพียงใด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายๆโครงการ ที่หน่วยงานรับงบมีการดำเนินโครงการที่เต็มไปด้วยความไม่ชอบมาพากล ควรจะต้องรับฟังความเห็นจากชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการเหล่านี้ โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อไม่ให้หน่วยงานต่างๆ แอบอ้างดำเนินโครงการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์”

เบญจา กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ในฐานะองค์กรกลางที่มีหน้าที่ดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงควรตรวจสอบโครงการเหล่านี้ หากพบว่าตัวโครงการมีปัญหา ทั้งจากเหตุความไม่โปร่งใส หรือจากการที่สภาพความต้องการของพื้นที่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว กปร. ก็ควรสั่งให้มีการเพิกถอนสถานะ โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ นั้นเสีย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ใช้ชื่อเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดูเหมือนจะไม่ใช่พันธกิจของหน่วยงานเจ้าภาพ อย่างเช่น
- โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชของกองทัพอากาศ
- โครงการอนุรักษ์แนวปะการังของกองทัพเรือ
- และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำของกองบัญชาการกองทัพไทย อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตั้งแผนบูรณาการแผนใหม่ คือแผนบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้สำนักงาน กปร. เป็นแม่งานในการดูแลและจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ใช้ชื่อ ‘อันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ และ ‘โครงการหลวง’ ทั้งหมด โดยสาเหตุที่ต้องทำให้อยู่ในรูปแบบของแผนบูรณาการนั้น มี 3 ประการ


- หนึ่ง เพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน ไม่ปล่อยให้หลายหน่วยงานเข้ามารุมทำแค่เพียงโครงการใดโครงการหนึ่ง ที่อาจไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น ๆ

- สอง เพื่อให้สำนักงาน กปร. สามารถจัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของแต่ละโครงการได้ อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

- สาม คือเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อสภาผู้แทนราษฎร ในการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่ใช้ชื่อเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ให้กลุ่มบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี แอบอ้างนำสถาบันกษัตริย์มาใช้เป็นเกราะกำบัง อันจะส่งผลเสียต่อพระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์ได้


การรวมงบประมาณเข้าด้วยกันเป็นแผนบูรณาการ จะทำให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินงบประมาณ สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้เกิดข่าวลือผิด ๆ ที่อาจทำให้พระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับความเสียหาย

ในหัวข้อสุดท้าย เบญจา กล่าวว่า จะอภิปรายถึง งบเทิดพระเกียรติ เช่นงบจัดงาน หรือจัดนิทรรศการในวันสำคัญๆ อย่างวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ทั้งเปิดเผยและแฝงอยู่ตามกรมกองต่าง ๆ แบบเบี้ยหัวแตก 1 ล้านบ้าง 5 ล้านบ้าง ปัญหาของเรื่องนี้คือการที่งบถูกหว่านอย่างกระจัดกระจายเกินไป ทำให้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้ว ยังเป็นการไม่สมพระเกียรติขององค์พระมหากษัตริย์อีกด้วย

“เราควรที่จะรวมงบประมาณพวกนี้เป็นก้อนเดียว แล้วมอบหมายให้หน่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงวัฒนธรรม นำไปจัดงานให้สมพระเกียรติ โดยอาจเป็นงบประมาณสำหรับทุกจังหวัดในการจัดงานออกร้าน ให้ประชาชนได้ออกมาจับจ่ายซื้อขายสินค้าคล้ายงานเทศกาล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของปีหน้า ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีกทางหนึ่ง ดีกว่านำงบประมาณไปจัดทำซุ้มตั้งตามสี่แยกหรือหน้าอาคารสำนักงาน ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด

“สุดท้ายนี้ อยากขอฝากไปถึงหน่วยรับงบประมาณทุกหน่วยที่จะเข้ามาชี้แจงงบประมาณในวาระ 2 ว่าขออย่าให้นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกำบังเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสภา และหวังว่าในปีนี้ ส่วนราชการในพระองค์จะส่งตัวแทนมาเข้าร่วมการพิจารณางบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณางบประมาณภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย” เบญจา กล่าวเครดิต : https://prachatai.com/journal/2021/06/93312
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ
ออฟไลน์
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status: It's not that I'm evil I just don't like to preten
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 01 Apr 2008
ตอบ: 25415
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:43
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
พูดได้ดีครับ ว่ากันด้วยเหตุผลล้วนๆ แต่คุยกับคนไม่มีเหตุผลนี่สิ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 11 Jan 2021
ตอบ: 5770
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:44
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
หมาแดกแฟบ พิมพ์ว่า:
พูดได้ดีครับ ว่ากันด้วยเหตุผลล้วนๆ แต่คุยกับคนไม่มีเหตุผลนี่สิ  


ก็จะบอกว่า ล้มเจ้า ไม่รัก ไม่เทิดทูนสถาบัน
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
อวาตาร์&ลายเซ็นต์ผิดกฏ
Status: Sometimes you have to do the wrong things, for the
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 16735
ที่อยู่: New World
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:45
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
สลิ่มประจำบอร์ดช่วยเข้ามาอธิบายเหตุผลความเหมาะสมของงบก้อนนี้ให้ฟังทีครับโผมมมมมมม
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ซุปตาร์ยูโร
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 01 Jun 2018
ตอบ: 7706
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:48
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
สมัยนี้ ไม่จำเป็นต้องมีแล้วมั้ง โครงการในพระราชดำริ อะไรเนี่ย
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบนออฟไลน์
นักบอล ดิวิชั่น 1
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 07 Dec 2020
ตอบ: 4409
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:53
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
เห็นด้วยนะ แล้วจะจัดการยังไงอ่ะ

0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2016
ตอบ: 985
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:56
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
มีแล้วมันไม่ดี เปลืองงบประมาณ จะมีไปทำไม


หมายถึงพวกโครงการซ้ำซ้อนทั้งหลายหน่ะครับ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
ซุปตาร์ยูโร
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Apr 2007
ตอบ: 11093
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:58
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
พูดโดนใจจริงๆ เป็นโครงการที่ต้องทำ ทำแล้วต้องทำให้ดี ของบยังไงก็ได้โดยไม่มีใครกล้าตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่อง "ความคุ้มค่า" ของการทำโครงการ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ซุปตาร์ยูโร
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 7735
ที่อยู่: ยานอวกาศ
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 09:58
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
พูดดีเลย

โครงการบางโครงการมันล้าสมัยไปแล้ว เลิกๆไปเถอะ มันหมดยุคเกษตรแล้ว นิมันยุคเทคโนโลยี

มันมีการใช้โดรน การใช้เครื่องจักรมาเป็นตัวช่วยเพื่อการเกษตรแล้ว

ทุกคนหาความรู้ได้ด้วยยูทูป น้อยคนที่จะไปดูงานตามโครงการในหลวง ร.9 แล้ว

และนักการเมืองท้องถิ่นตัวดีเลย อะไรก็โครงการพระราชดำริ หากินกับคำนี้ตลอด
ออนไลน์
ดาวซัลโวโอลิมปิก
Status: งดงามแต่ไม่ตระการตา ขึ้นและลงเป็นอนิจจัง
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Oct 2012
ตอบ: 23684
ที่อยู่: Mothership CAMP NOU
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 10:11
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
แล้วจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองได้ยังไง ในเมื่อยังต้องใช้งบประเทศชาติอยู่อย่างนี้
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
นักบอลไทยพรีเมียร์ลีก
Status: Believe In Tomorrow
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 May 2014
ตอบ: 7134
ที่อยู่: ที่ที่คนเค้าอยู่กันอะ
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 10:19
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
ทำไมงบนี้ถึงสำคัญนักนะ แล้วปากท้องประชาชนล่ะ ทำไมถึงคิดไม่ได้ แล้วจะให้ประชาชนรักได้ยังไง
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวซัลโวยุโรป
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 01 Jun 2016
ตอบ: 13528
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 10:26
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
ไหนว่ามีแต่คนรัก

งบความปลอดภัยเกือบ7พันล้าน
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมสำรอง
Status: เรื้อนเพราะรัก ไม่รักไม่เรื้อน
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2018
ตอบ: 34214
ที่อยู่: 乃木坂46
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 11:35
รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65
คนสนใจน้อยมากอะ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน Android
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอล ดิวิชั่น 1
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 06 Sep 2013
ตอบ: 11825
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 02, 2021 11:37
[RE: รายละเอียดอภิปรายงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 65]
ดีครับ มันต้องเเบบนี้เเหละ เอาเเจง เอามาจี้
อันไหนเก่าไป จะละเลิกก็ว่ากันไป หรือเอาไป
อยู่ในกระทรวงไหน หรืออะไรที่ตรวจสอบได้ยิ่งดี

ส่วนของท่านก็เเบ่งจัดไป ส่วนไหนที่ควรดึงเข้ามา
เข้ากรมให้เป็นสัดส่วนก็ทำ ยิ่งยุคสมั้ยนี้โรคระบาด
ถ้าจัดสรรค์ดีก็ได้ใจประชาชน เป็นผม อาจจะยอมตัดบาง
หน่วยให้รัฐไปเลย ได้ใจไปอีกโข
แก้ไขล่าสุดโดย tipoo เมื่อ Wed Jun 02, 2021 11:38, ทั้งหมด 1 ครั้ง
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel