BLOG BOARD_A
สนใจโฆษณาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ soccersuck@hotmail.com
BLOG BOARD_B
สนใจโฆษณาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ soccersuck@hotmail.com
SS ปิดรับสมัครแล้วครับ โดยจะทำการเปิดรับสมัครในทุกๆวันสำคัญซึ่งมีการบอกใบ้ล่วงหน้าเพื่อให้ทุกท่านได้ค้นหาและเช็กข้อมูลที่เราให้ไป

#########################

วันคนพิการแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน คนพิการ แม้จะเป็นกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตอันเนื่องมาจากความบกพร่องของร่างกาย แต่บุคคลเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคมได้ อย่างเช่นที่เราได้เห็นผู้พิการชาวไทยหลายคนประสบความสำเร็จระดับโลก มาทำความรู้จักกับวันสำคัญวันหนึ่งของผู้พิการอย่างวันคนพิการแห่งชาติ วันที่พวกเขาจะได้แสดงให้โลกได้เห็นว่า แม้ร่างกายจะไม่พร้อม แต่ศักยภาพของเขาก็มีอยู่เต็มเปี่ยมไม่แพ้คนปกติทั่วไป