BLOG BOARD_A
สนใจโฆษณาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ soccersuck@hotmail.com
BLOG BOARD_B
สนใจโฆษณาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ soccersuck@hotmail.com
SS ปิดรับสมัครแล้วครับ โดยจะทำการเปิดรับสมัครในทุกๆวันสำคัญซึ่งมีการบอกใบ้ล่วงหน้าเพื่อให้ทุกท่านได้ค้นหาและเช็กข้อมูลที่เราให้ไป

#########################

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นวันที่คณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข