ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1, 2
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ค.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Sep 2006
ตอบ: 3607
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:20
วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

อุปสรรคของการพัฒนาประเทศเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากท่านผู้นำ ข้าราชการและประชาชน บทความนี้มุ่งเน้นพิจารณาศึกษาอุปสรรคที่เกิดจากประชาชนเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะอุปนิสัยบางประการของประชาชนคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 30 ประการ ดังต่อไปนี้


1. เชื่อเรื่องเวรกรรม
2. ถ่อมตัวและยอมรับชนชั้นในสังคม
3. ยึดถือระบบอุปถัมภ์
4. ไม่ยอมรับคนที่มีอายุเท่ากันหรือต่ำกว่า
5. พึ่งพาพึ่งพิงคนอื่น
6. ไม่รู้จักประมาณ
7. รักอิสระเสรี
8. ไม่ชอบค้าขาย
9. เอาตัวรอดและโยนความผิดให้ผู้อื่น
10. ไม่ชอบรวมกลุ่มและขาดการร่วมมือประสานงาน
11. ขาดการวางแผน
12. ชอบการพนัน เหล้า และความสนุกสนาน
13. เกียจคร้าน
14. ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
15. เห็นแก่ตัวและเอาแต่ได้
16. ลืมง่าย
17. ชอบอภิสิทธิ์
18. ฟุ่มเฟือย
19. ไม่รู้แพ้รู้ชนะ
20. ไม่ยกย่องผู้หญิง
21. มีจิตใจคับแคบ
22. ชอบสร้างอิทธิพล
23. ชอบประนีประนอม
24. ไม่ตรงต่อเวลา
25. ไม่รักษาสาธารณสมบัติ
26. ชอบพูดมากกว่าทำ
27. ยกย่องวัตถุ
28. ชอบของฟรี
29. สอดรู้สอดเห็น
30. ขาดจิตสำนึกและอุดมการณ์เพื่อชาติบ้านเมือง


สรุป

การพัฒนาประเทศไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจลักษณะอุปนิสัยของคนไทยว่ามีบางส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และที่ยังไม่มีการแยกแยะอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจน ลักษณะอุปนิสัยทั้ง 30 ประการข้างต้นนี้ แม้จะมีอยู่ในคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองและในชนบท แต่ไม่ปรากฏให้เห็นในคนไทยทุกคนทุกเวลาหรือทุกสถานที่ การปรากฏอาจชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ได้ ลักษณะอุปนิสัยบางประการอาจใกล้เคียงกันหรืออาจขัดกันก็ได้เช่นกัน การจัดแบ่งลักษณะอุปนิสัยของคนไทยอาจมีมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาศึกษาของผู้เขียนแต่ละคน อย่างไรก็ตาม อุปนิสัยเหล่านี้น่าจะมากเพียงพอที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนและการกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและส่งผลถึงการพัฒนาประเทศได้

อาจปฏิเสธได้ยากถ้ามีผู้ใดกล่าวว่าลักษณะอุปนิสัยของคนไทยในบทความนี้เป็นการพิจารณาศึกษาเฉพาะในแง่ลบเท่านั้น ยังมีลักษณะอุปนิสัยของคนไทยในแง่บวกจำนวนมากมายทำไมไม่นำมาเขียนไว้ด้วย เช่นนี้ ทำให้ผู้เขียนเกิดความวิตกกังวลไปได้ว่าผู้อ่านที่เป็นคนไทยด้วยกันจะไม่เข้าใจเจตนาของการเขียนครั้งนี้ ในการเขียนบทความนี้ผู้เขียนได้ระลึกอยู่ 2 ประการ ประการแรก การพิจารณาศึกษาลักษณะอุปนิสัยในแง่ลบข้างต้นสามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างหรือสนับสนุนลักษณะอุปนิสัยในแง่บวกเพื่อนำไปต่อต้านถ่วงดุลกับลักษณะอุปนิสัยในแง่ลบได้ อีกประการหนึ่ง การพิจารณาศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจลักษณะอุปนิสัยของคนไทยอื่น ๆ ให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคนดังที่ได้ทำในบทความนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่าจะให้ความสำคัญและน่าวิตกกังวลมากกว่าเรื่องที่ผู้อ่านบางคนไม่เข้าใจ สมดังคำกล่าวของขงจื๊อที่ว่า “จงอย่าวิตกกังวลว่าผู้อื่นจะไม่เข้าใจท่าน แต่จงวิตกกังวลว่าท่านเข้าใจผู้อื่นมากน้อยเพียงใด”


เครดิต คุณ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
http://www.wiruch.com/articles%20for%20article/article%20thai.htm

รายละเอียดตามลิงค์ครับ
ยอมรับความจริงผมมีหลายข้อเลยแล้วท่านล่ะ
7
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ
ออฟไลน์
plu
ผู้เยี่ยมชม
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 04 Jan 2007
ตอบ: 17177
ที่อยู่: ร้านขายยาร้านหนึ่ง
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:25
ถูกแบนแล้ว
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
rovers_no.9 พิมพ์ว่า:
วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

อุปสรรคของการพัฒนาประเทศเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากท่านผู้นำ ข้าราชการและประชาชน


 

5
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะหมู่บ้าน
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 08 Feb 2009
ตอบ: 1896
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:28
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
ตรงแม่งทุกข้อ

ป.ล. ฮาข้อ 17 แล้วยิ่งลักษณ์ละครับ
3
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ผู้เยี่ยมชม
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 27 Jan 2009
ตอบ: 419
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:28
ถูกแบนแล้ว
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]

7ข้อนี้ถ่วงความเจริญที่สุดคือ ไม่รู้แพ้รู้ชนะ นี่หล่ะ ถ้าไม่รู้จักแพ้ ก็ไม่มีวันชนะหรอก

1. เชื่อเรื่องเวรกรรม
3. ยึดถือระบบอุปถัมภ์
5. พึ่งพาพึ่งพิงคนอื่น
9. เอาตัวรอดและโยนความผิดให้ผู้อื่น
13. เกียจคร้าน
17. ชอบอภิสิทธิ์
19. ไม่รู้แพ้รู้ชนะ

3ข้อข้างล่าง บางมุมก็เป็นข้อดีนะครับ
2. ถ่อมตัวและยอมรับชนชั้นในสังคม
16. ลืมง่าย
23. ชอบประนีประนอม

ความเห็นส่วนตัวนะครับ
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
อวาตาร์&ลายเซ็นต์ผิดกฏ
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 23 May 2009
ตอบ: 268
ที่อยู่: โรงเรียนคนบวม
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:29
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
17. ชอบอภิสิทธิ์

ผมชอบยิ่งรักมากกว่า ครับ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ค.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Sep 2006
ตอบ: 3607
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:29
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
plu พิมพ์ว่า:
rovers_no.9 พิมพ์ว่า:
วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

อุปสรรคของการพัฒนาประเทศเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากท่านผู้นำ ข้าราชการและประชาชน


 

 


Plu โยงเข้าการเมืองแบน7วัน รักแร้ไม่มีกลิ่น
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ค.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Sep 2006
ตอบ: 3607
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:31
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
Guess พิมพ์ว่า:

7ข้อนี้ถ่วงความเจริญที่สุดคือ ไม่รู้แพ้รู้ชนะ นี่หล่ะ ถ้าไม่รู้จักแพ้ ก็ไม่มีวันชนะหรอก

1. เชื่อเรื่องเวรกรรม
3. ยึดถือระบบอุปถัมภ์
5. พึ่งพาพึ่งพิงคนอื่น
9. เอาตัวรอดและโยนความผิดให้ผู้อื่น
13. เกียจคร้าน
17. ชอบอภิสิทธิ์
19. ไม่รู้แพ้รู้ชนะ

3ข้อข้างล่าง บางมุมก็เป็นข้อดีนะครับ
2. ถ่อมตัวและยอมรับชนชั้นในสังคม
16. ลืมง่าย
23. ชอบประนีประนอม

ความเห็นส่วนตัวนะครับ
 


มันเป็นแค่หัวข้อครับ รายละเอียดอยู่ในลิ๊ง กลัวว่าลงยาวแล้วจะไม่มีใครอ่าน
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ผู้เยี่ยมชม
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 27 Jan 2009
ตอบ: 419
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:31
ถูกแบนแล้ว
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
greyscale พิมพ์ว่า:
ตรงแม่งทุกข้อ

ป.ล. ฮาข้อ 17 แล้วยิ่งลักษณ์ละครับ  


ชอบอภิสิทธิ์ชน หมายถึง ชอบสิทธินอกเหนือขอบเขต,ชอบสิทธิเหนือกฎหรือระเบียบที่วางไว้ ครับ
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
plu
ผู้เยี่ยมชม
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 04 Jan 2007
ตอบ: 17177
ที่อยู่: ร้านขายยาร้านหนึ่ง
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:31
ถูกแบนแล้ว
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
rovers_no.9 พิมพ์ว่า:
plu พิมพ์ว่า:
rovers_no.9 พิมพ์ว่า:
วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

อุปสรรคของการพัฒนาประเทศเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากท่านผู้นำ ข้าราชการและประชาชน


 

 


Plu โยงเข้าการเมืองแบน7วัน รักแร้ไม่มีกลิ่น  


0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ค.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Sep 2006
ตอบ: 3607
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:36
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
Guess พิมพ์ว่า:
greyscale พิมพ์ว่า:
ตรงแม่งทุกข้อ

ป.ล. ฮาข้อ 17 แล้วยิ่งลักษณ์ละครับ  


ชอบอภิสิทธิ์ชน หมายถึง ชอบสิทธินอกเหนือขอบเขต,ชอบสิทธิเหนือกฎหรือระเบียบที่วางไว้ ครับ  


คนไทยมีนิสัยชอบอภิสิทธิ์ สิทธิพิเศษ มีเส้นสาย ผู้ใดมีหรือได้รับอภิสิทธิ์จะรู้สึกภาคภูมิใจว่าเก่งกว่าเหนือกว่าผู้อื่น เช่น การไปติดต่อราชการ ถ้ามีข้าราชการคนใดมาต้อนรับหรือให้บริการเป็นพิเศษเหนือกว่าประชาชนทั่วไป นอกจากทำให้ตนเองได้รับบริการที่ลัดคิวและรวดเร็วกว่าคนอื่นแล้ว ยังรู้สึกภาคภูมิใจอีกด้วย

ลักษณะอุปนิสัยประการนี้ได้สร้างความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น คนรวยหรือผู้มีฐานะที่มีอภิสิทธิ์ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศมากกว่าคนจน ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนมีให้เห็นชัดเจนขึ้น

2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ผู้เยี่ยมชม
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 06 Aug 2009
ตอบ: 12565
ที่อยู่: 193
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:46
ถูกแบนแล้ว
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
จริงๆ ข้อ 1 ผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะ ถ้าไม่งมงายไร้สาระ

ถ้าคนเราเชื่อเรื่องเวรกรรมจริงๆ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คนก็จะไม่กล้าทำชั่ว

เชื่อเรื่องเวรกรรมไม่ใช่ ถูต้นไม้ขอหวยน่ะ
3
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
ผู้ช่วยแมวมอง
Status: 誰でも人生を享受する権利を持っている…
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Oct 2012
ตอบ: 47102
ที่อยู่: Forbidden Siren
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:46
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
โดยรวมก็คือขาดการศึกษาและทัศนคติที่ดีนั่นแหละ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
1yZGZS.png
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ค.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Sep 2006
ตอบ: 3607
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:51
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
Street.Sc พิมพ์ว่า:
จริงๆ ข้อ 1 ผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะ ถ้าไม่งมงายไร้สาระ

ถ้าคนเราเชื่อเรื่องเวรกรรมจริงๆ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คนก็จะไม่กล้าทำชั่ว

เชื่อเรื่องเวรกรรมไม่ใช่ ถูต้นไม้ขอหวยน่ะ  


คนไทยมีความเชื่อมูลฐานในเรื่องเวรกรรม กฎแห่งกรรม หรือสวรรค์นรก โดยเชื่อว่าคนที่มีฐานะและความเป็นอยู่แตกต่างกัน เป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิต เช่น คนมีฐานะร่ำรวยมีอำนาจวาสนาเพราะเมื่อชาติก่อนหรือแม้กระทั่งชาตินี้ คนนั้นหรือบิดามารดาของคนนั้นได้สร้างบุญกุศลไว้มาก จึงเกิดมารวยและสบาย ตรงกันข้ามคนที่มีฐานะยากจน

การที่คนไทยเชื่อและยอมรับสภาพความแตกต่างของคนในเรื่องฐานะและอำนาจนั้น มีส่วนสำคัญทำให้คนไทยที่มีฐานะยากจนและไม่มีอำนาจขาดความกระตือรือร้นในการพึ่งตนเองหรือพัฒนาฐานะของตนเอง เพราะเชื่อว่าทำอย่างไรก็ไม่มีทางร่ำรวย มีฐานะ มีหน้ามีตาหรือมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “แข่งเรือแข่งแพแข่งได้ แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้”
3
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ผู้เยี่ยมชม
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 06 Aug 2009
ตอบ: 12565
ที่อยู่: 193
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 11:58
ถูกแบนแล้ว
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
rovers_no.9 พิมพ์ว่า:
Street.Sc พิมพ์ว่า:
จริงๆ ข้อ 1 ผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะ ถ้าไม่งมงายไร้สาระ

ถ้าคนเราเชื่อเรื่องเวรกรรมจริงๆ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คนก็จะไม่กล้าทำชั่ว

เชื่อเรื่องเวรกรรมไม่ใช่ ถูต้นไม้ขอหวยน่ะ  


คนไทยมีความเชื่อมูลฐานในเรื่องเวรกรรม กฎแห่งกรรม หรือสวรรค์นรก โดยเชื่อว่าคนที่มีฐานะและความเป็นอยู่แตกต่างกัน เป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิต เช่น คนมีฐานะร่ำรวยมีอำนาจวาสนาเพราะเมื่อชาติก่อนหรือแม้กระทั่งชาตินี้ คนนั้นหรือบิดามารดาของคนนั้นได้สร้างบุญกุศลไว้มาก จึงเกิดมารวยและสบาย ตรงกันข้ามคนที่มีฐานะยากจน

การที่คนไทยเชื่อและยอมรับสภาพความแตกต่างของคนในเรื่องฐานะและอำนาจนั้น มีส่วนสำคัญทำให้คนไทยที่มีฐานะยากจนและไม่มีอำนาจขาดความกระตือรือร้นในการพึ่งตนเองหรือพัฒนาฐานะของตนเอง เพราะเชื่อว่าทำอย่างไรก็ไม่มีทางร่ำรวย มีฐานะ มีหน้ามีตาหรือมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “แข่งเรือแข่งแพแข่งได้ แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้”
 


รวมๆคือ ทัศนคติไม่ดี + ไม่มีการศึกษามากกว่า

ผมเชื่อนะเรื่องกฏแห่งกรรม ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว

แต่ผมไม่เชื่อว่า พ่อแม่ผมทำบุญมาเยอะ ที่มีทุกวันนี้ก็เพราะเค้าสร้างกันขึ้นมาเอง นั้นแหละที่ผมคิด

ส่วนคนอื่นผมไม่ทราบ ถ้าคิดแบบที่ท่านเขียนมา มันคือการไม่ทำอะไร งอมืองอเท้่า และทำบุญเพื่อจะสบายชาติหน้า ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลลีกภูมิภาค
Status: Glory Glory Man Utd
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 30 May 2010
ตอบ: 33126
ที่อยู่: ...
โพสเมื่อ: Fri Dec 20, 2013 14:06
[RE: วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ]
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ไปหน้าที่ 1, 2
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel