ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 15 Feb 2011
ตอบ: 541
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 16:29
ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??
ตำรวจทางหลวงเรียกเราให้หยุด เราควรหยุดไหม ?เดิมที..ตำรวจทางหลวงมีหน้าที่รักษาถนนหลวง เรียกว่าทางหลวง มีอยู่ ๕ ประเภท..เพื่อที่จะไม่ให่ใครบุกรุก ก่อสร้าง หรือทำลายหรือทำให้เสียหาย..แต่ก่อนตำรวจทางหลวง..เรียกได้แต่รถบรรทุก ๑๐ ล้อ..สาเหตุที่เรียกให้หยุดได้เพราะ..รถบรรทุกสิบล้อบรรทุกหนักทำให้ถนนเสียหายได้..ตำรวจทางหลวงเลยมีอำนาจเรียก..ให้หยุดได้..พอตำรวจรุ่นต่อมา ไม่รู้ว่ารุ่นก่อน ๆ เขาเรียกแตก่ ๑๐ สิบล้อที่บรรทุกหนัก รุ่นก่อนปลดเกษียณ รุ่นหลังเห็นว่า เมื่อเรียก ๑๐ ล้อให้หยุดตรวจได้ ก็เรียกรถอื่นๆ ให้หยุดตรวจด้วย

จากคำพูดของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบทความกล่าวไว้ว่า “ตำรวจทางหลวงไม่มีอำนาจเรียกให้รถหยุดได้หรอก..เชื่อผมเถอะ เพราะผมก็เป็นตำรวจตำรวจรู้กฎหมายดีกว่าพวกนั้น....เมื่อคุณรู้ว่า เมื่อไรตำรวจไม่มีอำนาจเรียกให้รถที่วิ่งอยู่หยุดได้..คุณก็ไม่ต้องหยุดให้ตรวจ...และคุณก็ไม่มีความผิด..แต่ถ้าคุณหยุด..(ให้ตรวจ) ตำรวจทางหลวงเขาก็จะมีอำนาจเต็มที่จะตรวจคุณได้”
การใช้รถ-ใช้ถนน (กฎหมายเกี่ยวกับรถทุกฉบับ) ออกมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สิ่งใดที่จะไม่ปลอดภัยฯ ย่อมผิดกฎหมายจราจร...การที่ตำรวจทางหลวง จอดรถไว้ข้างถนน โดยเฉพาะกลางคืนด้วยแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่ อยากจะเรียกคันไหนให้จอด..ก็วิ่งออกมาขวางทางกลางถนน เอาตัวเข้าขวาง มือชี้ไปข้างทาง

แบบนี้เรียกว่าอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และผู้ขับรถ ถือว่าผิดกฎและผิดกฎหมายแน่นอน(เป็นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่) เพราะไม่มีประเทศไหน ๆ ในโลกเขาทำกัน นอกจากประเทศไทย เอาตัวเข้าเสี่ยง(ขวาง) เพื่อให้รถหยุด..เมื่อชี้ส่งสัญญาณให้รถ ...ลงข้างทาง (ที่จริงต้องการให้รถหยุดข้างไหล่ทาง แต่ให้สัญญาณไม่ถูกต้อง)..คุณอาจสงสัยว่า..แล้วถ้าต้องการให้รถหยุดของตำรวจทางหลวงที่ถูกต้องทำอย่างไร..กันหรือ....?

คำตอบ

ประการที่ ๑ ตำรวจทางหลวง มีอำนาจบนถนนหลวง อยู่ ๕ ประเภท..มีอำนาจเรียกให้รถ(ทุกคัน)หยุดได้ ตามมาตรา๒๓ แห่ง พ.ร.บ.ทางหลวง ๒๕๓๕

ประการที่ ๒ นอกเหนือจากมาตรา ๒๓ ดังกล่าวแล้ว ตำรวจทางหลวง จะมีอำนาจเรียกให้รถหยุดได้..จะต้องเป็นเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๑๔๒ เสียก่อน มิเช่นนั้น ไม่มีอำนาจเรียกให้รถ ที่กำลังวิ่งอยู่ ......หยุดได้เลย.....!!!!(จำไว้) ..ถ้าขืนเรียก...ผู้ใช้รถคันที่ขณะถูกเรียกนั้น ฟ้องข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้...แน่นอน..ชัวร์...

ประการที่ ๓ ถ้าเป็นตำรวจที่ไม่ใช่...เจ้าพนักงานจราจร หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่จราจร (ตาม พ.ร.บ.จราจรฯ) ที่ต้องการให้รถหยุด..จะทำอย่างไร...?

คำตอบ..อันนี้คือ.....ตำรวจนั้นจะต้องปฏิบัติตามหสังสือสั่งการของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๖๒๕.๒๓/๓๗๗๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๐ ว่าด้วยเรื่อง มาตรการการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ จุดสกัด เท่านั้น

ใครปฎิบัติอยู่นอกเหนือคำสั่งนี้..ถือว่า เป็นด่านเถือน คือด่านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แจ้งความดำเนินคดีได้เลย


ขยายความ พรบ.ทางหลวง ๒๕๓๕ ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๙ มาตรา ๒๓ ให้เจ้าพนักงานทางหลวงมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
(๒) เรียกยานพาหนะให้หยุดเพื่อทําการตรวจสอบในกรณีที่เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) จับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะกระทําความผิด เพื่อส่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจดําเนินคดีต่อไป
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้เจ้าพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจําตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานทางหลวงให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง


CR.https://www.facebook.com/dantruat/posts/627015020675005


ขอบคุณที่ทนอ่านมาจนถึงบรรทัดนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ท้องถนน

ซึ่งตัวกระผมก็เคยโดนตำรวจทางหลวงเรียกให้จอด ตอนนั้นยังไม่รู้ เลยจอดไปให้ท่านเค้าปรับเงินเล่นไป

พอมาถึงเวลานี้ผมคงไม่จอดอีกแล้ว ยกเว้นจะเจอแบบนี้


แก้ไขล่าสุดโดย Teerapat_J เมื่อ Thu Nov 14, 2013 16:31, ทั้งหมด 1 ครั้ง
11
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ

ออฟไลน์
ดาวซัลโวฟุตบอลโลก
Status: ...ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป...
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 19 Dec 2008
ตอบ: 29649
ที่อยู่: Mem : 54772
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 16:32
[RE: ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??]


ผมหยุดรถตั้งแต่ระยะ 100 เมตรแล้วคับ..
กลัวเบรคไม่ทัน จะไปโดนผู้หมวดเข้า...

2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออฟไลน์
zil
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Sep 2013
ตอบ: 1333
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 16:33
[RE: ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??]
ตอนแรกหยุด หลังๆไม่หยุดละ มันเรียกก็ชะลอ ถ้ามันยืนบังหน้า พอมันเดินมาข้างก็เหยียบหนีมาเลย ก็มันไม่ตาม โบกคันใหม่ดีฟ่า
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
MOG
ซุปตาร์โอลิมปิก
Status: ชมรมรักสุขภาพ
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 10 Oct 2010
ตอบ: 18062
ที่อยู่: เชียงใหม่
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 16:34
[RE: ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??]
ทางหลวงแถวบ้านผมจับหมวกกันน็อคด้วย วางเงินใต้เบาะน่ะครับ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 15 Feb 2011
ตอบ: 541
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 16:35
[RE: ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??]
MOG พิมพ์ว่า:
ทางหลวงแถวบ้านผมจับหมวกกันน็อคด้วย วางเงินใต้เบาะน่ะครับ  


ตามจริง ไม่จ่ายได้นะครับ ถ้าวันหลังไปเจอ ศึกาาตามนี้เลยครับ

ให้เงินตำรวจทางหลวงถือว่าผิดกฎหมายไหม
ด้วยตำรวจทางหลวง ได้ตั้งด่านเรียกเก็บเงินรถรับจ้างไม่ประจำทาง (ตู้ป้ายขาว) โดยเรียกเก็บเป็นเงิน 10,000.- บาท แต่เราได้ให้ไปแค่ 5,000.- บาท เพราะกลัวความผิดที่เขาอ้างว่า ใช้รถผิดประเภท และต่อมาเขาก็ได้โทรศัพท์มาถามว่า ได้ไปเส้นทางนั้นอีกไหม ถ้าไปให้ไปเคลียร์เส้นทางให้เรียบร้อย แต่เราบอกว่าไม่ไปแล้ว ดังนั้น ในกรณีที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ทราบว่าเราผิดหรือไม่ เพราะมีคนบอกมาว่าให้สินบนเจ้าพนักงาน
คำแนะนำทนายคลายทุกข์
1. การที่ตำรวจทางหลวง เรียกเก็บเงินรถรับจ้างดังกล่าว ย่อมเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ เพื่อให้ท่านมอบให้ซึ่งเงินตามที่เรียกเก็บ หากตำรวจทางหลวงนั้นนำไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ย่อมเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตาม ป.อ. มาตรา 148
2. และการที่ท่านได้ให้เงินตามที่ตำรวจนั้นเรียกเก็บ เพื่อจูงใจให้ตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการกระทำการไม่จับกุมท่าน ตามความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก ฯ อันเป็นการมิชอบด้วย หน้าที่ ท่านมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 144
ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 144 ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต

Cr.http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=6932
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 15 Feb 2011
ตอบ: 541
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 16:36
[RE: ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??]
zil พิมพ์ว่า:
ตอนแรกหยุด หลังๆไม่หยุดละ มันเรียกก็ชะลอ ถ้ามันยืนบังหน้า พอมันเดินมาข้างก็เหยียบหนีมาเลย ก็มันไม่ตาม โบกคันใหม่ดีฟ่า  


ถ้าเราเปิดกระจกละเดี๋ยวพลาดแน่ๆ

ต้องเหยียบอย่างเดียว ห้าๆ
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออฟไลน์
ผู้เยี่ยมชม
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 May 2010
ตอบ: 9634
ที่อยู่: Rayong
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 16:40
ถูกแบนแล้ว
[RE: ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??]
เคยโดนทีหนึ่งเพราะขับเลนขวา
แต่เราก็เถียงว่าเลนซ้ายหลุมยังกับจะเลี้ยงปลา เขาก็บอกว่ายังไงก็ผิด
เลยยื่นให้ 20 เอาเฉย
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลลีกภูมิภาค
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 06 Jul 2010
ตอบ: 5539
ที่อยู่: กรุงเทพ-ขอนแก่น
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 16:47
[RE: ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??]
ผมหยุดตลอดครับ แต่ไม่เคยโดนจับ เปิดกระจกยกมือไหว้คุยกันดีๆ พี่เค้าก็เตือนดีๆตลอด

ผมวิ่งเส้น ขอนแก่น-กรุงเทพ-นครปฐม เดือนละครั้ง ปีๆนึงก็เกิน 10 รอบ

สมัยก่อนขับกระบะ ทำใจไว้ตั้งแต่สตาร์ทรถ เด๋วนี้ออก accord วิ่งเพลินเกินห้ามใจ ไม่เคยโดนเรียกเลย
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
Support,Believe,Respect = LOVE
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 15 Feb 2011
ตอบ: 541
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 16:52
[RE: ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??]
afruitfly พิมพ์ว่า:
เคยโดนทีหนึ่งเพราะขับเลนขวา
แต่เราก็เถียงว่าเลนซ้ายหลุมยังกับจะเลี้ยงปลา เขาก็บอกว่ายังไงก็ผิด
เลยยื่นให้ 20 เอาเฉย  


20 ก็เอาวุ้ย

0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status: เชียร์ยูเว่
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 06 Sep 2013
ตอบ: 2090
ที่อยู่: Turin, Italy
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 17:17
[RE: ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??]
หยุดครับ หยุดให้ตังค์ 10บาท 20บาท ตูเอาหมด เงินท้างนั้านนน
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
นักบอลถ้วย ข.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Sep 2013
ตอบ: 3357
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 17:36
[RE: ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??]
เคยจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ให้ไป 500 แกยังเดินไปแลกมาคืนให้ 400
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
Onion Member
Status: Ola..
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 15 Sep 2005
ตอบ: 6655
ที่อยู่: Ola~
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 18:21
[RE: ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??]
ขี่ มอเตอร์ไซค์ อยู่เลนซ้ายสุด มันขับรถออกมาจากไหล่ทางมาขวาง จะให้จอด ใครมันจะไปจอด วะ
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
แผล่บๆ เรื้อนๆ ปั้มเรป วู้ !!!
ออฟไลน์
นักเตะกลางซอย
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 04 Sep 2013
ตอบ: 807
ที่อยู่: สมุทรปราการ
โพสเมื่อ: Thu Nov 14, 2013 19:02
[RE: ตำรวจทางหลวง : เรียกให้หยุด เราควรหยุดไหม ??]
โดนตอนวิ่งกลับอุบล วิ่งขวามายาว เห็นตำรวจยืนโบกด้านขวา อยู่แต่ไกล เลยหักเข้ากลาง ก็กะจะจอดนั้นและ ตำรวจอีกคน วิ่งมาดักหน้าเฉย ไม่กลัวตายเลยหรือไงก็ไม่รู้ พอเปิดกระจก เค้าก็ทักทายดีนะครับ บอกวิ่งขวาผิด เอามาร้อยหนึง ผมเห็นในความพยายาม ที่แก อุตส่า วิ่งมาดักหน้า เลยให้ไป 50 บาท บอกมีแค่นี้และพี่ แกก็ใจดีนะไม่ว่าไรซักคำรับแล้วไปเฉยเรย เออดีจริงๆ ตำหนวด ไทย


0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel