ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1, 2, 3
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ออฟไลน์
คอมเมนเตเตอร์
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 12 Mar 2008
ตอบ: 11744
ที่อยู่: บ้าน
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:15
Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 205/2567
เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้คำปรึกษา เสนอความเห็น
และประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงสมควรแต่งตั้ง นายวิษณุ เครืองาม เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้คำปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย


โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
1.ตรวจสอบและกลั่นกรองร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายหรือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร้องขอ

2.ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่นายกรัฐมนตรี ตามที่มอบหมาย

3.เชิญเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลรายละเอียด
หรือจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ตามที่เห็นสมควร

4.ให้ข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ตามความจำเป็นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

5.แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สนับสนุนการดำเนินการของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ และคณะทำงาน หรืออนุกรรมการ
สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


https://www.matichon.co.th/politics/news_4602373
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ

ออฟไลน์
ซุปตาร์ยูโร
Status: คิดถึงยอดหฤทัยใจจะขาด
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 20476
ที่อยู่: ทวีวัฒนา
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:25
Top Comment [RE]Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.
ควายแดง ss ออกมาบ้างยัง
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
ออนไลน์
ซุปตาร์ยูโร
Status: ง่วงนอนทั้งวัน
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 12 Jul 2008
ตอบ: 10379
ที่อยู่: Highbury / Emirates
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:16
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
เป็นรองนายกที่ไม่ใช่รองนายก
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
รวมคนเล่นเกม พูดคุยเล่น หาที่สิง https://discord.gg/na4eSHMd5n

ออฟไลน์
นักบอลไทยพรีเมียร์ลีก
Status:
: 1 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 24 Sep 2010
ตอบ: 3806
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:17
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
...ครั้งที่ 8 ผมน่าจะบ่ายเบี่ยงสำเร็จ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
ซุปตาร์ฟุตบอลโลก
Status: ทำเพราะจัญไ... อย่าอยู่นาน
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 29 Jul 2021
ตอบ: 15894
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:22
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
อวาตาร์&ลายเซ็นต์ผิดกฏ
Status: Sometimes you have to do the wrong things, for the
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 16778
ที่อยู่: New World
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:22
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
MOG
ซุปตาร์โอลิมปิก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 10 Oct 2010
ตอบ: 19751
ที่อยู่: เชียงใหม่
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:24
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
อย่างกับเล่าปี่ไปชวนขงเบ้งเข้าก๊กมาวางระบบให้
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออฟไลน์
ซุปตาร์ยูโร
Status: คิดถึงยอดหฤทัยใจจะขาด
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 20476
ที่อยู่: ทวีวัฒนา
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:25
[RE]Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.
ควายแดง ss ออกมาบ้างยัง
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ก.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Jun 2010
ตอบ: 5161
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:26
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลไทยพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 01 Nov 2021
ตอบ: 3407
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:26
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
ฉลาดจัด อยู่ในตำแหน่งไม่ต้องตรวจสอบทรัพย์สิน ไม่ต้องเอาตัวไปผูกติด
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
แข้งบุนเดสลีกา
Status: Hello
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2016
ตอบ: 13551
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:27
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
ระ.... ชห 5555
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 18 Jul 2008
ตอบ: 400
ที่อยู่: The Theatre of Dreams
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:31
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
ในฐานะนักกฎหมาย ผมไม่เคยเรียกแม่งว่าอาจารย์
5
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Businessman SS
Status: No pain no gain.
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 24 Jan 2011
ตอบ: 1842
ที่อยู่: หมู่เกาะราฟเทล โลกใหม่
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:33
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
Mr.Lizard เปลี่ยนสีไปตามสภาพแวดล้อมจริงคนนี้
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ซุปตาร์ยูโร
Status: Don't kick the chair
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 31 Jan 2014
ตอบ: 11049
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:43
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
Hooknoi พิมพ์ว่า:
ฉลาดจัด อยู่ในตำแหน่งไม่ต้องตรวจสอบทรัพย์สิน ไม่ต้องเอาตัวไปผูกติด  


เพิ่งรับตำแหน่งก็ได้ยกเว้นซะแล้ว
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบนออฟไลน์
ซุปตาร์ยูโร
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 19 May 2011
ตอบ: 11399
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:48
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
Hooknoi พิมพ์ว่า:
ฉลาดจัด อยู่ในตำแหน่งไม่ต้องตรวจสอบทรัพย์สิน ไม่ต้องเอาตัวไปผูกติด  


แต่ไม่มีอำนาจ

แต่งานแบบนี้ไม่ต้องมีอำนาจก็ได้ แค่งานให้ความเห็น

ส่วนรองนายกจะมีอำนาจเซ็นนั่นนี่ได้

ต่างเยอะอยู่

(แต่ได้เงินเดือน ก็โอเคแหล่ะมั้ง)
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออนไลน์
นักเตะท้ายซอย
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 15 Mar 2020
ตอบ: 465
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu May 30, 2024 17:48
[RE: Here we go!! ตั้งวิษณุ ให้อำนาจเทียบ รองนายกฯ ดูงานกม.-กลั่นกรองเรื่องเข้าครทม.]
อำนาจเท่า....แบบไม่ต้องถูกตรวจสอบทรัพย์สิน
บ้านเมืองเรานี่มัน ดูสิ้นหวังจริงๆนะ ทุกวิธีการ ทุกการกระทำ
ต่อไปใครไม่อยากถูกตรวจสอบก็เลี่ยงบาลีแบบนี้ มีกฏมีเส้นอะไรที่ขีดไว้ ก็ไม่มีความหมาย อยากทำอะไรได้ทั้งนั้น
3
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ไปหน้าที่ 1, 2, 3
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel