ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ออนไลน์
โค้ช A-License
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2018
ตอบ: 24183
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:34
ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน เมื่อค่ำวันที่ 12 ธ.ค. เพื่อทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติและดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน


ร.10 ตรัสกับเยาวชนจิตอาสา "เมืองไทยนี้ คนไม่ดีอยากจะได้ เพราะมันอุดมสมบูรณ์ดี"

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส แก่เยาวชนโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา"LOVE CAMP" Leadership - Oneness - Volunteer - Expert หลักสูตรการฝึกปฎิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ รุ่นที่ 1 จำนวน 271 คน

พระองค์ทรงขอให้เยาวชนหนุ่มสาวช่วยกันพัฒนาตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศ ให้มีความสุข น่าอยู่ ปลอดภัย ดังในอดีต ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ แล้วนำส่วนดีมาใช้


"สมัยนี้คนไม่ค่อยชอบเรียนประวัติศาสตร์กัน คนไม่ค่อยคิดอะไรย้อนหลัง ไม่ได้สอนให้เป็นคนสมัยเก่าไดโนเสาร์อะไร แต่ความเป็นมาความต่อเนื่อง...ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของชาติบ้านเมือง ทั้งที่ดี ทั้งที่ไม่ดี เราก็จะรู้ว่าอะไรมันดีอะไรเป็นประโยชน์ อะไรมันไม่ดี เพราะว่ามันมีของดี มันก็มีของไม่ดี มันมีของถูก มันก็มีของผิด ก็สำคัญที่ว่า จะเปิดใจศึกษาว่าอะไรมันถูก อะไรมันผิด อะไรมันเป็นประโยชน์ อะไรมันไร้ประโยชน์ แต่อย่างที่บอกว่าประวัติศาสตร์มีทั้งของเลวชั่วร้าย และก็มีทั้งของที่ดี"
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสย้ำหลายครั้งให้เยาวชนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทั้งสองพระองค์ทรงสร้างไว้ตลอด 70 ปีแห่งรัชกาล

"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนมันแยกจากกันไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไปดูรัชกาลที่ 9 ท่านอุตส่าห์ทำไว้ให้ตั้ง 70 กว่าปี พวกน้อง ๆ บางทีก็ลืมท่านไป เพราะว่าแม้แต่รุ่นสมเด็จพระราชินี ก็เกิดไม่ทันที่เห็นท่านเยี่ยมราษฎร มันขาดช่วงไป น้อง ๆ จะต้องไปช่วยต่อช่วงไม่ให้มันขาด ช่วยกันไปศึกษาไปหาเหตุผล ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อ ไปหาว่าท่านทำอะไรมา ผลหลายอย่างส่งมาถึงความมั่นคงในปัจจุบัน"

พระองค์ตรัสเสริมด้วยว่า "เมืองไทยไม่เหมือนเมืองลาว เมืองไทยไม่เหมือนเขมร เมืองไทยนี่ คนที่ไม่ดี อยากจะได้ เพราะมันอุดมสมบูรณ์ดี มันสะดวกสบายดี มันน่าอยู่"ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 10 ต่อนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าอบรมหลักสูตรจิตอาสา มีขึ้นในขณะนี้กลุ่มเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในนาม "คณะราษฎร" หลายหมื่นคนจัดชุนนุมใหญ่หลายครั้งในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย และให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

สองสัปดาห์ก่อนหน้า นี้ ผู้ชุมนุมกลุ่ม "ราษฎร" รวมตัวกันและอ่านประกาศราษฎรหน้ากรมทหารราบที่ 11 เมื่อ 29 พ.ย. 11 ให้ยกเลิก พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลฯ ของกรมทหารราบที่ 1 และ 11 ซึ่งถูกโอนไปเป็นส่วนราชการในพระองค์เมื่อปี 2562 คืนสู่ต้นสังกัดเดิมของกองทัพ เพื่อให้สถาบันกษัตริย์ ไม่มีส่วนก้าวก่ายแทรกแซงการทำงานของรัฐบาล

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ผู้อ่านประกาศฉบับนี้บอกว่า นี่เป็นประกาศที่แสดงถึง "ความผิดปกติของ ระบอบศักดินาไทย" หลังอ่านประกาศทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แกนนำและการ์ดบริเวณรอบรถปราศรัยได้ร่วมกันปากระดาษของประกาศขนาดเอสี่ ซึ่งถูบพับเป็นจรวด เข้าไปยังประตูรั้วของกรมทหารราบที่ 11

"ยกเลิกหน่วยราชการในพระองค์ซึ่งไม่มีความจำเป็น เป็นหนึ่งใน 10 ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันของเรา" พริษฐ์ กล่าวถึงประกาศฉบับที่เพิ่งอ่านจบ
การเคลื่อนไหวหลายครั้งของกลุ่ม "ราษฎร" ได้พาดพิงถึงพระราชจริยวัตรของในหลวง รัชกาลที่ 10 รวมถึงการขอให้รัฐบาลเยอรมนีชี้แจงข่าวการเสด็จประทับในเยอรมนีหลายครั้งของพระองค์ ซึ่งกลุ่มผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มองว่าเป็นการ "จาบจ้วง" สถาบันสูงสุดของชาติ และเรียกร้องให้รัฐบาลใช้ มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา จัดการกับเยาวชนเหล่านี้

นับตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค. รัฐบาลและรัฐสภาของเยอรมนีหยิบยกเรื่องการประทับในเยอรมนีของพระมหากษัตริย์ไทยมาพูดในที่สาธารณะบ่อยครั้ง หลังสื่อมวลชนเยอรมันรายงานพระจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในรัฐบาวาเรียมาตั้งแต่ต้นปีนี้ โดยเมื่อ 11 พ.ย. สำนักข่าวดีพีเอของเยอรมนีรายงานว่า รัฐบาลเยอรมนี ระบุว่า ไม่มีหลักฐานว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย ในเยอรมนี ประเทศที่พระองค์ทรงประทับอยู่เกือบตลอดปีนี้

ล่าสุดเมื่อ ปลาย พ.ย. รายงานของสำนักบริการวิชาการ ของสภาผู้แทนราษฎร เยอรมนี ระบุว่ากษัตริย์ไทยได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูตตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลไม่มีสิทธิ์สอดแนมขณะประทับในประเทศ แต่มีสิทธิ์เชิญออกนอกประเทศหากพบหลักฐานทำผิดกฎหมายเยอรมนีโรงแรมที่สื่อเยอรมันรายงานว่าเป็นที่ประทับของกษัตริย์ไทย


ข่าวลือ

เยาวชนชายคนหนึ่งที่ถวายรายงานว่า ศึกษาอยู่โรงเรียนวัดราชบพิธ และเคยพระราชทานขอถ่ายเซลฟี่เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ได้กราบบังคมทูลถามว่า มีข่าวลือ ข่าวใส่ร้ายให้พระองค์เยอะแยะ ทางโซเชียลมีเดีย และตัวเขา"ก็เคยคิดลบกับพระองค์จนในชีวิตกระหม่อมมีโอกาสได้พิสูจน์ที่สนามหลวง จึงมีโอกาสได้รับรู้พระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อเยาวชนไทย"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสตอบว่า


"ข่าวดีก็มี ได้ข่าวไม่ดีก็มีได้ พวกเราต้องไปแยกแยะกันเองว่า อะไรเป็นข่าวดี หรือข่าวไม่ดี ไอ้เราก็ไม่ได้เคยโฆษณาตัวเองว่าดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่พวกเราทุกคนตัดสินเอาเอง แต่สิ่งที่ขอก็คือ ขอให้เราชั่งใจให้ดีเป็นใช้ได้ ได้รับข่าวดีก็ต้องถามว่าอะไรมันดี ข่าวลบ มันไม่ดีก็ต้องดูว่ามันจริงหรือไม่ ก็เป็นของธรรมดา ตั้งแต่สมัยเป็นสมเด็จพระบรมฯ มา ก็มีข่าวไม่ดี แม้แต่เป็นใครก็ต้องพูดดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เป็นของธรรมดา เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใด ๆ ทั้งนั้น ก็คนที่อยู่ก็เป็นคนตัดสินพิสูจน์เอาเองว่าเราดีหรือไม่ดี เด็กรุ่นใหม่ ๆ ก็ดูเอาเอง แต่ขอให้เราเป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็สบายใจแล้ว"


"ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น"

หลังคลิปวิดีโอพระราชดำรัสต่อเยาวชนแพร่ออกไป นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์ทางบัญชีเฟซบุ๊กของเขา และใส่แฮชแท็ก "ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น" ว่า

"ดูคลิปนี้แล้ว ขอให้เข้าใจเถิดว่า ในโลกนี้มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่คนทุกเชื้อชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกภาษา ที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสุขสมบูรณ์ มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานในทุกสัมมาชีพ ไม่เคยมีใครอดตายถ้ามีความเพียรพยายาม ผู้ด้อยโอกาสก็มักจะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ช่วยเหลือให้อยู่รอดได้ เราถึงเรียกในหลวงของเราว่า "พระมหากษัตริย์" ไม่เรียกว่ากษัตริย์เฉยๆ สำหรับผม ผมมีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้พูดกับคนต่างชาติว่า ประเทศของฉันมีพระมหากษัตริย์ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ และจะอยู่ข้างพระองค์ท่านตลอดไปเพราะในหลวงก็อยู่ข้างประชาชนของพระองค์ท่านเสมอเช่นกัน"

เครดิต : https://www.bbc.com/thai/55296173?fbclid=IwAR1larPSXTUb5m_1NAFPml2w0_CwrqDRwklEZIb6zxXyZMPy7TqXOtViw-M
3
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Sep 2010
ตอบ: 280
ที่อยู่: San Diego CA, US
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:35
Top Comment ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น
ก็เรื่องของท่าน

อย่าไปให้ค่ามาก
โพสต์บนแอป Soccersuck บน Android
ออฟไลน์
ดาวเตะลา ลีกา
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Dec 2013
ตอบ: 2737
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:37
Top Comment [RE: ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น]
ท่านพิสูจน์พระองค์เองมาหลาสิบปีแล้วครับ พสกนิกรทราบกันดี
แก้ไขล่าสุดโดย กำนันกำใน เมื่อ Mon Dec 14, 2020 09:37, ทั้งหมด 2 ครั้ง
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Sep 2010
ตอบ: 280
ที่อยู่: San Diego CA, US
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:35
ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น
ก็เรื่องของท่าน

อย่าไปให้ค่ามาก
โพสต์บนแอป Soccersuck บน Android
ออนไลน์
โค้ช T-License
Status: ฉันดีใจที่มีเธอ
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 16 May 2010
ตอบ: 13644
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:36
[RE: ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น]
ยุงกัดมั้ยขอรับ ไปนั่งกลางกระท่อมแบบนั้น
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ฮั่นแน่ สงสัยอ่ะดิมันคืออะไร
Spoil

ช่วยปั่นยอดวิวด้วยนะจ๊ะ
 


ออฟไลน์
ผู้เยี่ยมชม
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 17 Oct 2020
ตอบ: 884
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:36
ถูกแบนแล้ว
[RE: ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น]
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ผู้เยี่ยมชม
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 17 Oct 2020
ตอบ: 884
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:36
ถูกแบนแล้ว
[RE: ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น]
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
ปลายอาชีพค้าแข้ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 12 Aug 2017
ตอบ: 19380
ที่อยู่: ไม่เอาดิ อย่ามายุ่ง
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:36
[RE: ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น]
ครับ

3
1
หากโดน 39 เรื้อน จะถูกแบน
อสอหปรส.

ออฟไลน์
ดาวเตะลา ลีกา
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Dec 2013
ตอบ: 2737
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:37
[RE: ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น]
ท่านพิสูจน์พระองค์เองมาหลาสิบปีแล้วครับ พสกนิกรทราบกันดี
แก้ไขล่าสุดโดย กำนันกำใน เมื่อ Mon Dec 14, 2020 09:37, ทั้งหมด 2 ครั้ง
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ก.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 08 Jan 2008
ตอบ: 4364
ที่อยู่: N/A
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:37
[RE: ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น]
สมัยก่อนเค้าชอบพูดกันว่าให้พูดน้อยๆแต่ทำเยอะๆ ปัจจุบันผมเห็นแต่เน้นพูดไม่เน้นทำนะ
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
ดาวซัลโวยุโรป
Status: I'm Gunner
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Oct 2013
ตอบ: 21234
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:39
[RE: ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น]
อืม
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน


ออฟไลน์
นักบอลลีกภูมิภาค
Status: ฮันเตอร์ ซง จิน วู
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 15 Jun 2008
ตอบ: 6336
ที่อยู่: ก็มาดิคร๊าบบบบบบบบบบบ
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:39
[RE: ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น]
ออกงานรัวๆเลย

ทพจร คถ
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ง.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 1914
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:40
ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น
คิดถึงบ้านขึ้นมา น้ำตามันก็ไหล
โพสต์บนแอป Soccersuck บน Android
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออฟไลน์
นักเตะหมู่บ้าน
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 10 Nov 2018
ตอบ: 482
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:41
[RE: ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น]
ตะล็อคต๊อกแต๊ก พิมพ์ว่า:
ออกงานรัวๆเลย

ทพจร คถ  


อะไรเถอะนะ แปลคำหลังได้คำเดียว
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ซุปตาร์ยูโร
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 29 Apr 2010
ตอบ: 8139
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:42
[RE: ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น]
พิสูจน์ถูก-ผิดได้หมดอ่ะ

แต่ทำอะไรไม่ได้
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
ปลายอาชีพค้าแข้ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 24 Feb 2010
ตอบ: 21507
ที่อยู่: 아이유♥이지은
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:43
[RE]ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
4
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลลีกภูมิภาค
Status: อย่าโลกสวยขอร้อง !!
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 04 Sep 2013
ตอบ: 8720
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 14, 2020 09:43
[RE: ร.10 : เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้น]
ประชาสัมพันธ์สุดๆ
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
Chelsea FC เข้าใจตรงกันนะ
ไปหน้าที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel