ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1, 2
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ออฟไลน์
ซุปตาร์ฟุตบอลโลก
Status: "NO MUSIC, NO LIFE"
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2016
ตอบ: 6633
ที่อยู่: thailand, Land of smile
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 08:32
เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)


เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากง่ายของแต่ละเส้นทางที่แตกต่างกัน

การท่องเที่ยวในรูปแบบการ เดินป่า ในประเทศไทยได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด และรักการผจญภัย ซึ่งสังเกตได้จากจำนวนผู้ประกอบธุรกิจเดินป่าในประเทศไทยที่มีไม่ตํ่ากว่าสองร้อยราย หรือการเติบโตของสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดินป่า ร้านรวงเกี่ยวกับอุปกรณ์เดินป่าที่เพิ่มมากขึ้น และการบริการนำเที่ยวเดินป่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย


นกชนหินในอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เป็นตัวชี้วัดหนึ่งถึงความอุมดมสมบูรณ์ของป่าเตร้อนในเมืองไทย และนับว่าเป็นพื้นที่ป่าเขตร้อนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก


แหล่งท่องเที่ยวเดินป่าในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการท่องเที่ยวเดินป่าเพื่อศักษาเรียนรู้ธรรมชาติ นำไปสู่แนวคิดในการช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกัน พื้นที่ก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีหน่วยงานราชการเป็นผู้บริหารจัดการดูแล ดังนั้นการเข้าไปประกอบกิจกรรมเดินป่าในพื้นที่เหล่านี้จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด


การเดินป่าในแต่ละเส้นทางต้องมีการศึกษาข้อมูลของเส้นทางให้รอบคอบ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนจะไปเดินป่า

ศึกษาข้อมูลก่อนออกเดินทาง

อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม้ว่าจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์เหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และรายละเอียดของการเข้าไปท่องเที่ยวจะแตกต่างกัน อุทยานแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาเรียนรู้ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักในการประกาศจัดตั้งและจัดการพื้นที่ ส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไม่ได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว แต่เป็นการประกาศจัดตั้งเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบ้านของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าเป็นสำคัญ

ข้อควรระวัง: การเข้าไป เดินป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจึงมีกฎระเบียบ ข้อห้าม ข้อปฏิบัติที่พึงระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ต้องขออนุญาต ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า และอาจไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับที่สะดวกสบายนัก แต่การจะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสองประเภทต้องคำนึงถึงความปลอดภัย การดำรงอยู่ของผืนป่าและสัตว์ป่า ผู้เป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงเป็นหลักใหญ่เสมอ

เส้นทาง เดินป่า 5 ระดับ

ระดับ 1 Nature trail เส้นทางสำหรับเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติเป็นหลัก ระยะทางไม่ไกลเกิน 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 3-4 ชั่วโมง ไม่มีการพักค้างในเส้นทาง

ระดับ 2 Hiking or Beginner Trekking เส้นทางเดินป่าสำหรับมือใหม่ ผู้เริ่มต้นเดินป่า สภาพเส้นทางมีความลาดชันบ้างแต่ไม่มากนัก ระยะทางรวมในการเดินไม่เกิน 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินติดต่อกันไม่เกิน 6 ชั่วโมง อาจมีการพักค้างในป่าแต่ไม่เกิน 1 คืน มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น


บางเส้นทางที่ต้องเดินผ่าน อาจำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถผ่านเส้นทางเดินป่าไปยังจุดหมายที่กำหนดไว้ได้

ระดับ 3 Advanced Trekking เส้นทางเดินป่าที่เน้นการเดินไปยังจุดหมาย เช่น ยอดเขา สภาพเส้นทางมีความลาดชันค่อนข้างมาก อาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นทาง ต้องพักค้างแรม และยังชีพในป่าอย่างน้อย 2-3 วัน

ระดับ 4 Difficult Trekking เส้นทางเดินป่าระดับยากหรือการเดินป่าแบบหนักหน่วง สภาพเส้นทางมีความลาดชันสูง ระยะทางไกล ต้องพักแรมและยังชีพในป่าอย่างน้อย 3-4 วัน เดินติดต่อกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง

ระดับ 5 Extreme Trekking เส้นทางเดินป่าระยะไกลที่มีสภาพเส้นทางหนักและโหด มีความยากลำบากทั้งการเดินและการดำรงชีพในป่า เส้นทางเป็นลักษณะกึ่งสำรวจผจญภัย ไม่กำหนดเป้าหมายในการเดินแต่ละวันไว้แน่นอน แต่มีเป้าหมายในการเดินในเส้นทางไว้ชัดเจน พักแรมและยังชีพในป่าตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป เดินติดต่อกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง


ในประเทศไทย เส้นทางเดินป่า ที่ได้รับความนิยม ได้ถูกแบ่งไว้ตามระดับความยาก 5 ระดับ ดังนี้


เส้นทางเดินป่าระดับ 1 Nature trail

-เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผากล้วยไม้ น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
-เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
-เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานสุริยัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
-เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกสิบเอ็ดชั้น อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานีสันหนอกวัว เส้นทางเดินป่าเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เส้นทางเดินป่าระดับ 2 Hiking or Beginner Trekking

-เส้นทางเดินป่าภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
-เส้นทางเดินป่ายอดผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่
-เส้นทางเดินป่าดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
-เส้นทางเดินป่าเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีเส้นทางเดินป่าภูแว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน

เส้นทางเดินป่าระดับ 3 Advanced Trekking

- เส้นทางเดินป่าดอยหลวงเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- เส้นทางเดินป่าภูแว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
- เส้นทางเดินป่าภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
- เส้นทางเดินป่าเขาสอยดาวใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรีเส้นทางเดินป่าน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร ทีลอซู จังหวัดตาก

เส้นทางเดินป่าระดับ 4 Difficult Trekking

- เส้นทางเดินป่าน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร ทีลอซู จังหวัดตาก
- เส้นทางเดินป่าภูเมี่ยง อุทยานแห่งชาติคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
- เส้นทางเดินป่าดอยลังกาหลวง อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย
- เส้นทางเดินป่าเขาเจ็ดยอด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุงเส้นทางเดินป่าโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางเดินป่าระดับ 5 Extreme Trekking

- เส้นทางเดินป่าโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
- เส้นทางเดินป่าน้ำตกเหมืองโชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จังหวัดระนอง
- เส้นทางเดินป่ายอดฝามี อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เส้นทางเดินป่าเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากnational geographic thai
https://ngthai.com/travel/15674/thailandtrails-level/
https://ngthai.com/travel/15674/thailandtrails-level/2/

.......................................................................................................

ผมเคยไปเดินภูคามาละ แต่ทำไมผมรู้สึกว่าดอยผ้าห่มปกลำบากกว่าแฮะ เพื่อนๆมีใครไปถึงระดับ 5 บ้างยังครับ สวยไหม เคยไปที่ไหนกันมาบ้าง

ส่วนตัวผมสนใจโมโกจู ได้ยินคนไปเที่ยวเมื่อนานมาแล้ว บอกธรรมชาติสวยงามมาก มีสัตว์ป่า พืชแปลกตาเยอะแยะ
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ理不尽に対して、抗えない人間の性質は、一生そのまま。それこそ『一生家畜』ですよ。こうべを垂れて生きるんですか - 蛇喰 夢子
มนุษย์ที่ยอมก้มหัวต่อความอยุติธรรมน่ะ จะเป็นอย่างนั้นไปตลอด แบบนั้นคือ "ปศุสัตว์ตลอดชีวิต" จะยอมใช้ชีวิตโดยก้มหัวไปเรื่อยๆหรือคะ - จาบามิ ยุเมโกะ
ออฟไลน์
ดาวซัลโวฟุตบอลโลก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 12 Oct 2009
ตอบ: 12890
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:17
Top Comment [RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
ส่วนตัวชอบเดิน Trekking มากในไทยเคยไประดับ 1 คือกิ่วแม่ปาน

กับระดับ3 ไปเดินดอยหลวงเชียงดาว กับ ดอยหลวงดอยหนอกพะเยามา
ว่าแล้วก็แปะรูปสักหน่อย 555555555555
เชียงดาว


พะเยา

แต่เลเวล 4 นี่ไป Rinjani ที่อินโดมาเพื่อนชวนไปโมโกจูอยู่ แต่ขอบาย คือชอบการเดินแล้วไปถึง Summit มาก แต่โมโกจูมันดูเน้นการใช้ชีวิตในป่า ซึ่งไม่ใช่ขาลุยขนาดนั้น ช่วงเดินต้องมาคิดอีกทำไมต้องเอาชีวิตมาลำบาก 55555555

อุ๋งๆ
ออนไลน์
ดาวเตะลา ลีกา
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 19 May 2011
ตอบ: 11203
ที่อยู่: KU
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 08:37
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
โมโกจูแฟนผมไปบอกว่าโคตรชิว มันลำบากแค่การขับถ่าย
เรื่่องอื่นไม่ค่อยมีไร
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ซุปตาร์ฟุตบอลโลก
Status: "NO MUSIC, NO LIFE"
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2016
ตอบ: 6633
ที่อยู่: thailand, Land of smile
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 08:46
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
Negrito พิมพ์ว่า:
โมโกจูแฟนผมไปบอกว่าโคตรชิว มันลำบากแค่การขับถ่าย
เรื่่องอื่นไม่ค่อยมีไร  
โห เก่งจังครับ ผมรอว่างลาพักร้อนสักสัปดาห์ ตอนนี้ก็แพลนว่าจะไปเดินเที่ยวป่า
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน理不尽に対して、抗えない人間の性質は、一生そのまま。それこそ『一生家畜』ですよ。こうべを垂れて生きるんですか - 蛇喰 夢子
มนุษย์ที่ยอมก้มหัวต่อความอยุติธรรมน่ะ จะเป็นอย่างนั้นไปตลอด แบบนั้นคือ "ปศุสัตว์ตลอดชีวิต" จะยอมใช้ชีวิตโดยก้มหัวไปเรื่อยๆหรือคะ - จาบามิ ยุเมโกะ
ออนไลน์
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 15 Sep 2010
ตอบ: 8163
ที่อยู่: อยู่ในปาร์ตี้ร้อนดั่งกับไฟเยอร์
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 08:55
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
อยากลองเดินเวล5 แต่อุปกรณ์ไม่พร้อม
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
นักเตะท้ายซอย
Status: อยากทำไรก็ออกไปทำเรามีอายุไม่ถึง 100 ปี อีลิท ได้ก
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Sep 2010
ตอบ: 1847
ที่อยู่: graham and the oos
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:00
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
ดอยลังกาหลวง เค้าไปเดินกัน 3-4 วัน ป๋าคมรัฐจัดให้วิ่ง ให้จบใน 11 ชั่วโมงระยะ 35 km
พวกชอบความทรมานซาดิส เค้าก็ไปกัน
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
หากชีพท่านไร้ซึ่งความหวัง แล้วกายท่านจะอยู่เพื่อสิ่งใด
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status: You'll never walk alone
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 29 Jan 2011
ตอบ: 169
ที่อยู่: Anfield
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:01
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
เคยไป หัวใจแห่งขุนเขา ปิ๊ตุ๊โกร(รูปในระดับ4)
เหนื่อยแท้เป็นการเดินป่าครั้งแรก ฝนก็ตก แต่ไปกับเพื่อนๆก็สนุกดี
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
LV
นักเตะอบจ.
Status: สบายดี ไม่มีปัญหา
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2007
ตอบ: 6583
ที่อยู่: ณ ที่แห่งหนึ่ง
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:09
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
ิอยากไปทุกๆที่เลย
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออฟไลน์
ดาวซัลโวฟุตบอลโลก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 12 Oct 2009
ตอบ: 12890
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:17
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
ส่วนตัวชอบเดิน Trekking มากในไทยเคยไประดับ 1 คือกิ่วแม่ปาน

กับระดับ3 ไปเดินดอยหลวงเชียงดาว กับ ดอยหลวงดอยหนอกพะเยามา
ว่าแล้วก็แปะรูปสักหน่อย 555555555555
เชียงดาว


พะเยา

แต่เลเวล 4 นี่ไป Rinjani ที่อินโดมาเพื่อนชวนไปโมโกจูอยู่ แต่ขอบาย คือชอบการเดินแล้วไปถึง Summit มาก แต่โมโกจูมันดูเน้นการใช้ชีวิตในป่า ซึ่งไม่ใช่ขาลุยขนาดนั้น ช่วงเดินต้องมาคิดอีกทำไมต้องเอาชีวิตมาลำบาก 55555555

อุ๋งๆ
ออนไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 28 Dec 2017
ตอบ: 500
ที่อยู่: 1/61 บางคูลัด บางใหญ่ นนทบุรี. 11150
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:22
[RE]เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)
เคยไปสันหนอกวัวที่กาญ ถึงยอดแล้วรู้สึกว่าขาหายไปเลย
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2018
ตอบ: 5859
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:33
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
มันก็ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคน
- บุกป่า lv.2 หากคนร่วมทีมมีแต่ภาระ ทักษะเดินทาง lv.0 กันทั้งหมด = ความยากก็เทียบเท่าการเดินป่าระดับ 5

- บุกป่า lv.5 แต่เพื่อนร่วมทีมมีความพร้อม ทักษะเดินทางทุกคน lv.5 นอกจากไม่เป็นภาระยังสามารถสนับสนุนช่วยเหลือทุกคนในทีม มีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัด = การเดินป่ารอบนั้น ก็มีความยาก lv.1 แต่สนุก lv.10

** ส่วนตัวเคยบุกป่า ความยากเกินกว่า lv.5 ตัดเส้นทาง ถางป่าด้วยตัวเอง หม้อคลุมหัว ผ้าพันแขน/ขา เหมือนสวมเกราะแล้วชักอีเหน็บ 3คืบ ฟันถางดงหนามไป ไต่ขึ้นตามแนวเขา เวลานอนแนวเขา ก็ต้องตัดไม้นำมาปักให้เสมอ หรือขุดหลุมเซาะร่อง เพื่อแทรกตัวเข้าไปนอน จะได้ไม่กลิ้งตกเขาช่วงหลับ

ลำบากทั้งการเดินทาง การปรุงอาหารและขับถ่าย แต่ก็คุ้มกับรางวัลที่ได้รับ เจอสัตว์ป่ามากมาย แต่อันตรายสำหรับคนที่ไม่มีทักษะการเดินทางในป่า
5
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะหมู่บ้าน
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 01 Jun 2016
ตอบ: 1061
ที่อยู่: Barcelona & North London
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 10:10
[RE]เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)
เคยไปภูสอยดาวกับดอยหลวงเชียงดาวไปกับแฟน แฟนร้องไห้กลางเขาเลยบอกพามาทำไม
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
แข้งบุนเดสลีกา
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 11312
ที่อยู่: G.O.A.T.
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 10:49
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
ผมพึ่งไปเดินกิ่วแม่ปานมา

ระหว่างเดินยังถามตัวเองอยู่เลย

มาเที่ยว จะมาลำบากทำไมวะ

1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
There will always be people who tries to pull us down no matter how good we do. Losers will see negative things in every positives!


ออฟไลน์
นักเตะเทศบาล
Status:
: 1 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 26 Nov 2014
ตอบ: 3353
ที่อยู่: ชีวิตนี้กูไม่ขออะไรมาก.....ขอแค่มีข้าวให้กิน มีดินให้อยู่ มีรูให้แทง มีแรงให้ทิ่ม
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 11:05
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
ยังไม่เคยไปสักที่เลยครับ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะเทศบาล
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 21 Apr 2008
ตอบ: 3465
ที่อยู่: Old Trafford
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 11:07
[RE]เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)
ถ้าผมไปกับพรานนำทางชื่อรพินทร์ จะเลเวลไหนครับ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
The Theatre of Dreams
ออฟไลน์
ซุปตาร์ฟุตบอลโลก
Status: "NO MUSIC, NO LIFE"
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2016
ตอบ: 6633
ที่อยู่: thailand, Land of smile
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 11:17
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
255BB พิมพ์ว่า:
ถ้าผมไปกับพรานนำทางชื่อรพินทร์ จะเลเวลไหนครับ  
แค่ช่วงแรกก็เกิน 5 ละครับ ไพรมหากาฬ นี่โหดอยู่นะ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน理不尽に対して、抗えない人間の性質は、一生そのまま。それこそ『一生家畜』ですよ。こうべを垂れて生きるんですか - 蛇喰 夢子
มนุษย์ที่ยอมก้มหัวต่อความอยุติธรรมน่ะ จะเป็นอย่างนั้นไปตลอด แบบนั้นคือ "ปศุสัตว์ตลอดชีวิต" จะยอมใช้ชีวิตโดยก้มหัวไปเรื่อยๆหรือคะ - จาบามิ ยุเมโกะ
ไปหน้าที่ 1, 2
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel