แบบสำรวจ
มีคนเดียวเลือกใคร
1. รอดเจอร์
87%
[113]
Vote
2. ซัวเรส
12%
[16]
Vote
คะแนนทั้งหมด: 129
ผู้ตั้ง
ข้อความ