ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ออฟไลน์
ผู้จัดการทีม
Status: #MINJI #민지 #HAERIN #해린 #NewJeans #뉴진스
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 04 Sep 2013
ตอบ: 15963
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed May 31, 2023 20:38
[ พิธาพบสภาหอการค้าไทย ชู 3F ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต ]

[ ‘พิธา’ พบสภาหอการค้าไทย ชู 3F ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต รับคำอวยพรขอให้ตั้งรัฐบาลสำเร็จในเร็ววัน ]

วันนี้พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ @Pita_MFP หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ศิริกัญญา ตันสกุล @SirikanyaTansa1 รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พร้อมด้วย ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล @drshinemfp , ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล @Earth_MFP , วรภพ วิริยะโรจน์ @WoraphopV และ ศุภโชติ ไชยสัจ พบผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็น รับฟังข้อเสนอ โดยมี สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ

สนั่นกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนจากการเลือกตั้ง ทำให้เห็นว่าแม้เป็นคนรุ่นใหม่ แต่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และขอให้การจัดตั้งรัฐบาลดำเนินไปโดยราบรื่น รวดเร็ว และมีเสถียรภาพ หน้าที่หลักของหอการค้าฯ มี 3 เรื่อง หนึ่งคือการประสานงาน (connect the dots) เชื่อมทุกภาคส่วนในประเทศไทยและเชื่อมไทยกับเวทีโลก สองคือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) และสร้างความยั่งยืน (sustainability) ซึ่งเชื่อว่าใน 2 เรื่องหลัง ทั้งหอการค้าไทยและพรรคก้าวไกลน่าจะเห็นตรงกัน พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

จากนั้น สภาหอการค้าไทยฯ ได้สะท้อนประเด็นปัญหาและข้อเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยรวม 13 ด้าน อาทิ การแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) แนวทางการช่วยเหลือ SME การปรับโครงสร้างค่าต้นทุนพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ รวมทั้งสอบถามถึงนโยบายของพรรคก้าวไกล เช่น การจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

เมื่อรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอจบ พิธาแจ้งที่ประชุมว่าขอลุกจากที่นั่งหัวโต๊ะ และนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลด้วยการยืนบรรยายหน้าจอมอนิเตอร์ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เริ่มต้นกล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งรัฐบาลและการทำงานของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล (Transition Team) ที่ปัจจุบันแบ่งเป็น 7 ทีมย่อย โดยมีวาระหลักที่ต้องบริหารจัดการร่วมกันยึดตามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล (MOU) เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจมีความราบรื่น บริหารความคาดหวังของสังคม และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและภาคเอกชน เพราะความเชื่อมั่นเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ

พิธากล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจไทยปัจจุบันเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลก ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ไม่ว่าพิจารณาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยหรือรายได้ต่อหัว ดังนั้น เป้าหมายของพรรคก้าวไกลในการบริหารเศรษฐกิจ คือทำให้ในอีก 4 ปีข้างหน้า ไทยอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยโลก มีเศรษฐกิจที่เติบโตควบคู่กับการลดความเหลื่อมล้ำ

เศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาเน้นการส่งออก พึ่งพาเศรษฐกิจโลกมากเกินไป เมื่อวันนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไป เช่น วิกฤติโควิด หรือสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้หลายประเทศเริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศ แต่เมื่อดู SME ซึ่งถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจ จะเห็นว่า SME ไทยยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เท่าช่วงก่อนโควิด จากช่วงก่อนโควิดปี 2562 สัดส่วนของ SME ต่อ GDP อยู่ที่ 35.3% ในปี 2565 ยังอยู่ที่ 34.9% แม้ตัวเลขดูไม่มาก แต่มูลค่าที่หายไปนั้นมหาศาล

พิธากล่าวว่า ดังนั้น ยุทธศาสตร์ในการตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก หลังช่วงโควิด คือ 3F ประกอบด้วย
-Fast-Forward Growth เสริมเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ คือไฮเทค เช่น อุตสาหกรรมชิป และไฮทัช เช่น content economy
-Fair game สร้างกติกาและกลไกภาครัฐเพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ด้วยการทลายทุนผูกขาด เช่น สุราก้าวหน้า และกระจายอำนาจ
-Firm Ground วางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้มั่นคง ด้วยการส่งเสริมความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เช่น ลดใบอนุญาตลง 50% ขยายพื้นที่ชลประทานและประปาคุณภาพ และพัฒนาทุนมนุษย์ เช่น คูปองเรียนเสริมทักษะ เรียนฟรีอาชีวะถึง ปวส. รวมถึงอาจมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อดึงดูด Digital Nomad เข้ามาในสาขาที่ประเทศไทยยังขาดแคลน เช่น data scientist

ส่วนนโยบายเพื่อส่งเสริม SME คือ 5ต ประกอบด้วย 1) แต้มต่อ เช่น หวยใบเสร็จ 2) เติมทุน เช่น ทุนสร้างตัว รายละ 100,000 บาท 3) ตัด cost เช่น SME นำค่าแรงขั้นต่ำหักภาษีได้ 2 เท่าเป็นเวลา 2 ปี 4) เติมตลาด เช่น กำหนดชั้นวางสินค้า SME ในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และ 5) ตั้งสภา SME ให้มีอำนาจต่อรองเทียบเท่าทุนใหญ่

เสร็จจากวงประชุมหารือ สภาหอการค้าไทยฯ และทีมพรรคก้าวไกลได้ถ่ายภาพร่วมกัน โดยสนั่นกล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นการพบปะที่สร้างสรรค์ ทำให้รู้สึกสบายใจ เห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลมีความชัดเจนและจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จากการหารือพบว่าเห็นตรงกันหลายเรื่อง เช่น การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศ การสร้างความยั่งยืน โดยหลังจากนี้จะมีการประสานงานพูดคุยกันต่อไป ส่วนความกังวลของบางฝ่ายเกี่ยวกับนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จะทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนั้น ตนเห็นว่าเรื่องเงินเฟ้อ ค่าไฟคือตัวร้ายที่สุด
3
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ
ออฟไลน์
นักเตะกลางซอย
Status: Say my name
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 577
ที่อยู่: BBaddict
โพสเมื่อ: Wed May 31, 2023 20:40
[RE: [ พิธาพบสภาหอการค้าไทย ชู 3F ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต ]]
ทำไมไม่เคยเห็นภาพอะไรแบบนี้กับรัฐบาลที่ผ่านมา หรือพรรคนี้มันสร้างภาพเก่ง
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status: ปากก็บอกว่า move on แต่ในใจอ้อนวอนให้เขากลับมา
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 16390
ที่อยู่: Old Trafford
โพสเมื่อ: Wed May 31, 2023 20:46
[RE: [ พิธาพบสภาหอการค้าไทย ชู 3F ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต ]]
ชอบๆ มีอะไรอัพเดทให้เหนตลอด
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะอบจ.
Status: แขนขวาสักทรง องค์นารายณ์
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Sep 2013
ตอบ: 3373
ที่อยู่: ประเทศไทย
โพสเมื่อ: Wed May 31, 2023 20:57
[RE][ พิธาพบสภาหอการค้าไทย ชู 3F ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต ]
เกินหน้าเกินตา 9 ปีจากที่ตู่นอสดีดนิ้ว
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
"ไม่เมาเหล้า แล้วเรายังเมารัก
สุดจะหักห้ามจิต คิดไฉน
ถึงเมาเหล้าเช้าสาย ก็หายไป
แต่เมาใจเป็นประจำ ทุกค่ำคืน"
ออฟไลน์
ผู้ช่วยแมวมอง
Status: กก 31
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Sep 2009
ตอบ: 39019
ที่อยู่: ตจว
โพสเมื่อ: Wed May 31, 2023 21:12
[RE: [ พิธาพบสภาหอการค้าไทย ชู 3F ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต ]]
นี่ไง เนื้อหาว่า จะทำไรให้ sme บ้าง

เหมือนมีคนถามๆ กันวันก่อนป่าว
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด "รถไฟ สุนัข เครื่องบิน สกอตแลนด์ และชัยชนะ"


อีแอ่นเหินฟ้า พัทลุง fc ... status : T4
ออฟไลน์
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 4652
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed May 31, 2023 23:14
[RE: [ พิธาพบสภาหอการค้าไทย ชู 3F ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต ]]
ทุเรียนกวน พิมพ์ว่า:
ทำไมไม่เคยเห็นภาพอะไรแบบนี้กับรัฐบาลที่ผ่านมา หรือพรรคนี้มันสร้างภาพเก่ง  


พอสลิ่มเห็นผลงานก้าวไกล เห็นบอกว่า สมัยลุงตู่ก็ทำเยอะแบบนี้แหล่ะ แต่ต้องโทษโฆษก รบ ว่าประชาสัมพันธ์ไม่เก่ง
สู้เค้าไม่ได้ ผลงานมีแต่ไม่มีคนเห็นเพราะไม่เก่งประชาสัมพันธ์

กุนี่หยักจะแบบ แหมมมมม อีคลองโอ่งอ่าง นั่นเห็นประโคมข่าวกันชิบหาย ทั้งๆที่ผลงานระดับเขตเองมั้ง

ถ้าอีลุงมีผลงานจริงๆแม่งมีเหรอจะไม่เอามาอวดอ่ะ

ทีนี้โครงการถนนหนทางต่างๆที่มันพึ่งจะเสร็จปีนี้ สลิ่มแม่งเคลมหมด รถไฟ ถนน เชื่อมนั่นเชื่อมนี่ แบบพวกโครงการที่ทำ mou กันตั้งแต่ก่อน รปห อีกมั้ง แต่มาเสร็จในยุคลุง แม่งอวยยศลุงกันหมดอ่ะ บอก มีแต่คนใจบอดเท่านั้นที่มองไม่เห็น

1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
แข้งบุนเดสลีกา
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 29 Apr 2010
ตอบ: 7621
ที่อยู่: อยู่ในจินตนาการอยู่ในฝํนฉันข้างใน
โพสเมื่อ: Thu Jun 01, 2023 00:07
[RE: [ พิธาพบสภาหอการค้าไทย ชู 3F ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต ]]
อยากให้ทางพรรค นอกจากเดินสาย ช่วยตอบคำถาม หรือข้อห่วงใยในนโยบายที่สมาชิกส่งๆกันไปบ้าง

หลังๆผมเริ่มตะหงิดๆละว่า จะสวยแต่รูปเนี่ย
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
ออนไลน์
นักเตะท้ายซอย
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 15 Apr 2023
ตอบ: 764
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Jun 01, 2023 12:25
[RE][ พิธาพบสภาหอการค้าไทย ชู 3F ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต ]
ทุเรียนกวน พิมพ์ว่า:
ทำไมไม่เคยเห็นภาพอะไรแบบนี้กับรัฐบาลที่ผ่านมา หรือพรรคนี้มันสร้างภาพเก่ง  
เอาให้มันพูดภาษาคนให้รู้เรื่องก่อน
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel