ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
21 January 2022 13:40 by Narueta
ห้ามเลื่อนทุกกรณี! ไทยลีกเพิ่มมาตรการขึ้นทะเบียนทดแทนแข้งติดโควิด
BLOG TOPIC_A
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @saless เบอร์โทรศัพท์ 0654695416 , 0654693944 โปรโมชั่นลดจากเดิม 30% (ไม่รับโฆษณาผิดกฏหมายทุกประเภท)
ไทยลีก และ สโมสรสมาชิก ไทยลีก1 มีมติบังคับใช้มาตรฐานการดำเนินการจัดการแข่งขัน และมาตรการพิเศษขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน ในกรณีที่ทีมพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่มีการขอเลื่อนการแข่งขันอีกในทุกกรณีนับจากนี้

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก เปิดเผยถึงสาระสำคัญคือการหาข้อตกลงเรื่องของการจัดการแข่งขัน และปัญหาที่จะกระทบตามมาหากมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยในหัวข้อการจัดการแข่งขันตามมาตรการฯ (SOP) ที่ประชุมมีมติร่วมกันดังนี้

บังคับใช้มาตรฐานการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ (SOP) และมาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน ในกรณีที่ทีมพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่มีการขอเลื่อนการแข่งขันอีกในทุกกรณีนับจากนี้

กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสโมสร ขอให้สโมสรปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ระบุในมาตรฐานการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ (SOP) หัวข้อแนวทางการสนับสนุนด้านการแพทย์และการควบคุมโรคระบาด โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) มาตรการกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในทีม

ผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้แยกเข้ารับการรักษาตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมคนอื่นๆ ที่ลงทำการแข่งขัน และฝึกซ้อมภายในทีมเดียวกัน จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ทำการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง และให้แยกกักตัวทันที จนกว่าจะมีผลการตรวจ RT-PCR ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ โดยสโมสรต้องดำเนินการตามแนวทางการตรวจซ้ำและการกักตัว กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) ที่ระบุรายละเอียดในมาตรฐานการดาเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ (SOP) ดังนี้

1. ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง หลังจากพบว่าในทีมมีผู้ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 และตรวจซ้ำทุกๆ 3-5 วัน ในระหว่างกักตัว

2. ระหว่างที่รอผลตรวจเชื้อนั้น ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแยกกักตัวทันที โดยให้สโมสรดำเนินการ ดังนี้

2.1 ให้นักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมแยกกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ด้วยวิธีการตามที่สาธารณสุขรับรองอย่างเคร่งครัด หรือ

2.2 ให้สโมสรจัดหาสถานที่เพื่อให้นักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว (Community Quarantine) ด้วยวิธีการตามที่สาธารณสุขรับรองอย่างเคร่งครัด

กรณีที่ผลการตรวจเชื้อซ้ำยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง สามารถทำการซ้อมร่วมกันในหมู่ผู้ที่กักตัวร่วมกัน และมีความเสี่ยงสูงได้ มิให้ทำการซ้อมร่วมกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแต่กักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine) หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง และให้มีการตรวจเชื้ออีกครั้ง ก่อนวันทำการแข่งขัน 1 วัน และต้องนำส่งผลการตรวจมายังฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อรับทราบ และจะต้องตรวจซ้ำอีกทุก ๆ 1 วันก่อนทำการแข่งขัน จนครบ 14 วัน นับจากผู้ป่วยยืนยันคนสุดท้ายในทีม

กรณีที่ทีมพบนักกีฬาติดเชื้อโควิด-19 โดยมีใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 และคงเหลือนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนในทีมไม่เกิน 15 คน ที่มีผลตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 หรือ ได้รับคำสั่งให้กักตัว หรือให้งดการเดินทางจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับใช้มาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน

ในกรณีที่มีทีมพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยทีมใดคงเหลือนักกีฬาทั้งทีมรวมกัน พร้อมลงทำการแข่งขันน้อยกว่า 11 คน ณ วันแข่งขัน โดยมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้

กรณีที่ทีมได้รับหนังสือขอให้งดการจัดการแข่งขันในพื้นที่จากหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สโมสรทีมเหย้าหาสนามทดแทนเพื่อทำการแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาสนามทดแทนได้ทันในวันแข่งขัน จะถือเป็นความบกพร่องของสโมสรทีมเหย้า และจะมีความผิดตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2) มาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน ในกรณีที่ทีมพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

กรณีที่ทีมพบนักกีฬาติดเชื้อโควิด-19 โดยมีใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 และคงเหลือนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนในทีมไม่เกิน 15 คน ที่มีผลตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 หรือ ได้รับคำสั่งให้กักตัว หรือให้งดการเดินทางจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับใช้มาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน ในกรณีที่มีทีมพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยทีมใดคงเหลือนักกีฬาทั้งทีมรวมกัน พร้อมลงทำการแข่งขันน้อยกว่า 11 คน ณ วันแข่งขัน โดยมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ทั้งนี้ รายละเอียดระบุในการบังคับใช้มาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

มาตรการในกรณีกลับมาลงทำการแข่งขัน หลังจากติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้การแข่งขันฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย และปลอดภัยกับทุกฝ่าย ขอให้สโมสรของท่านส่งใบรับรองแพทย์ หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR สำหรับผู้เล่น และเจ้าหน้าที่ทีมซึ่งเคยติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการกลับมาลงทำการแข่งขัน กรณี พบผล RT-PCR เป็นบวก ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจ ANTIBODY เพื่อยืนยันว่านักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวหายขาดจากอาการ และไม่สามารถแพร่เชื้อได้อีก โดยขอให้นำส่งใบรับรองแพทย์ หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR มายังฝ่ายจัดการแข่งขัน ที่อีเมล info@thaileague.co.th ก่อนวันทำการแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน

อย่างไรก็ตาม ไทยลีก มีเจตนารมย์และความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพทุกระดับชั้นในสำเร็จลุล่วงในฤดูกาล 2564/65 และขอให้ทุกสโมสรปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ (SOP) และมาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน ในกรณีที่ทีมพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ที่ตกลงไว้ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทำการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศสำเร็จลุล่วงร่วมกัน

แก้ไขล่าสุดโดย Narueta เมื่อ Fri Jan 21, 2022 13:50, ทั้งหมด 3 ครั้ง
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ
ออฟไลน์
Onion Member
Status: Ola..
: 0 ใบ : 1 ใบ
เข้าร่วม: 15 Sep 2005
ตอบ: 6170
ที่อยู่: Ola~
โพสเมื่อ: Fri Jan 21, 2022 15:09
ถูกแบนแล้ว
[RE: ห้ามเลื่อนทุกกรณี! ไทยลีกเพิ่มมาตรการขึ้นทะเบียนทดแทนแข้งติดโควิด]
ต้องงั้น
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
แผล่บๆ เรื้อนๆ ปั้มเรป วู้ !!!
ออฟไลน์
แขวนสตั๊ด
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
ตอบ: 8877
ที่อยู่: ***อยู่ในใจเสมอนะจ้ะ*** เข้าร่วม: 20 Mar 2000
โพสเมื่อ: Fri Jan 21, 2022 17:12
[RE: ห้ามเลื่อนทุกกรณี! ไทยลีกเพิ่มมาตรการขึ้นทะเบียนทดแทนแข้งติดโควิด]
ถ้าติดฝั่งละ 10 ขึ้นทะเบียนไม่ครบทั้งคู่ปรับแพ้ทั้งคู่เลยไหม

เดี๋ยวน่าจะมีดราม่าตามมาเรื่องผลการตรวจและการลงทะเบียนทดแทนตามมา

อาจได้เห็นไทยลีกเป็นลีก U16-U18 ก็เป็นได้

คิดถูกคิดผิดกันแน่เนี่ย
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel