ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
13 February 2020 19:29 by Narueta
คัดเข้มข้น! ส.บอล ตัดเกรด-เช็คฟิต “เชิ้ตดำ” ลงตัดสินไทยลีกฤดูกาลใหม่
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ฤดูกาล 2563 จะมีการนำเอาเทคโนโลยี VAR เต็มรูปแบบเข้ามาใช้ในการตัดสินเป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ทำหน้าที่ในห้อง VAR นั้นต้องผ่านการอบรม และทดสอบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศ (IFAB)

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมฯ ได้มีนโยบายยกระดับและเพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาบุคลากรผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ตั้งแต่ไทยลีก 1 จนถึง ไทยลีก 4 ไปพร้อมๆ กับการสร้างผู้ตัดสินรุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่ระดับสากล เช่น การขึ้นไปทำหน้าที่การแข่งขันระดับ AFC และ ระดับ FIFA

ในช่วงปิดฤดูกาล ถือเป็นช่วงระยะเวลาที่ ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมฯ ยังคงเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่องของกฎกติกาใหม่ๆ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อฝึกการตัดสินใจให้ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน เกิดความชำนาญ มีความพร้อมมากที่สุดก่อนเปิดฤดูกาล 2020

โดยคุณสมบัติของผู้ตัดสินที่จะสามารถลงทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยในแต่ละระดับได้นั้น จะต้องผ่านการคัดเลือก เรียนรู้ กระทั่งการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่สำคัญต้องมีความรอบรู้กฎกติกาฟุตบอลใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

#ผู้ตัดสินระดับไทยลีก 1 (โตโยต้า ไทยลีก)

ผู้ตัดสินในไทยลีก 1 จะต้องเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่า หรือระดับชั้น 1 และระดับชั้น 2 โดยจะต้องผ่านการลงทำหน้าที่ตัดสินเกมในศึกฟุตบอลเอ็ม-150 แชมเปี้ยนส์ ชิพ (ไทยลีก2) มาก่อน และมีคะแนนการทำหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ผ่านการสอบในเรื่องของกฎกติกา ของฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินฯ และผ่านการทดสอบ FITNESS TEST ตามข้อกำหนด ดังนี้

#ผู้ตัดสิน

SPRINT TEST วิ่งสปีดทางตรง ระยะ 40 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 6.00 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 6.40 วินาที

INTERVAL TEST วิ่ง 75 เมตร สลับ เดิน 25 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 15 วินาที เดินไม่เกิน 18 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 17 วินาที เดินไม่เกิน 20 วินาที

#ผู้ช่วยผู้ตัดสิน

SPRINT TEST วิ่งสปีดทางตรง ระยะ 30 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 4.70 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 5.10 วินาที

CODA TEST แบบทดสอบการวิ่งเปลี่ยนทิศทาง
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 10.00 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 11.00 วินาที

INTERVAL TEST วิ่ง 75 เมตร สลับ เดิน 25 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 15 วินาที เดินไม่เกิน 20 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 17 วินาที เดินไม่เกิน 22 วินาที

#ผู้ตัดสินระดับไทยลีก 2 (เอ็ม-150 แชมเปี้ยนส์ชิพ)

ผู้ตัดสินในไทยลีก 2 จะต้องเป็นผู้ตัดสินระดับชั้น 1 ถึง ระดับชั้น 3 โดยจะต้องผ่านการลงทำหน้าที่ตัดสินเกมในศึกฟุตบอลออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก3) มาก่อนและมีคะแนนการทำหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ผ่านการสอบในเรื่องของกฎกติกา ของฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมฯ และผ่านการทดสอบ FITNESS TEST ตามข้อกำหนด ดังนี้

#ผู้ตัดสิน

SPRINT TEST วิ่งสปีดทางตรง ระยะ 40 เมตร
- ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 6.00 วินาที
- ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 6.40 วินาที

INTERVAL TEST วิ่ง 75 เมตร สลับ เดิน 25 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 15 วินาที เดินไม่เกิน 18 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 17 วินาที เดินไม่เกิน 20 วินาที

#ผู้ช่วยผู้ตัดสิน

SPRINT TEST วิ่งสปีดทางตรง ระยะ 30 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 4.70 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 5.10 วินาที

CODA TEST แบบทดสอบการวิ่งเปลี่ยนทิศทาง
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 10.00 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 11.00 วินาที

INTERVAL TEST วิ่ง 75 เมตร สลับ เดิน 25 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 15 วินาที เดินไม่เกิน 20 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 17 วินาที เดินไม่เกิน 22 วินาที

#ผู้ตัดสินระดับไทยลีก 3 (ออมสิน ลีก โปร)

ผู้ตัดสินในไทยลีก 3 จะต้องเป็นผู้ตัดสินที่ผ่านการลงทำหน้าที่ตัดสินเกมในศึกฟุตบอลออมสิน ลีก (ไทยลีก4) และฟุตบอลไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก (ไทยลีก 5) มาก่อน ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ตัดสิน มีความรู้เรื่องกฎกติกาฟุตบอล และสอบภาคปฏิบัติ จากฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมฯ และต้องผ่านการทำหน้าที่ในรายการแข่งขันฟุตบอลลีกในระดับเยาวชนมาก่อน โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี และผ่านการทดสอบ FITNESS TEST ตามข้อกำหนด ดังนี้

#ผู้ตัดสิน

SPRINT TEST วิ่งสปีดทางตรง ระยะ 40 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 6.10 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 6.50 วินาที

INTERVAL TEST วิ่ง 75 เมตร สลับ เดิน 25 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 15 วินาที เดินไม่เกิน 20 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 17 วินาที เดินไม่เกิน 22 วินาที

#ผู้ช่วยผู้ตัดสิน

SPRINT TEST วิ่งสปีดทางตรง ระยะ 30 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 4.80 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 5.20 วินาที

CODA TEST แบบทดสอบการวิ่งเปลี่ยนทิศทาง
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 10.10 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 11.10 วินาที

INTERVAL TEST วิ่ง 75 เมตร สลับ เดิน 25 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 15 วินาที เดินไม่เกิน 22 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 17 วินาที เดินไม่เกิน 24 วินาที

#ผู้ตัดสินระดับไทยลีก 4 (ออมสิน ลีก) และไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก (ไทยลีก 5)

ผู้ตัดสินในระดับนี้ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกผู้ตัดสิน มีความรู้เรื่องกฎกติกาฟุตบอล และสอบภาคปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมฯ โดยผ่านการทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนมาก่อน และมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ผ่านการทดสอบ FITNESS TEST ตามข้อกำหนด ดังนี้

#ผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสิน

SPRINT TEST วิ่งสปีดทางตรง ระยะ 40 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 6.20 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 6.60 วินาที

INTERVAL TEST วิ่ง 75 เมตร สลับ เดิน 25 เมตร
ผู้ชาย วิ่งไม่เกิน 15 วินาที เดินไม่เกิน 22 วินาที
ผู้หญิง วิ่งไม่เกิน 17 วินาที เดินไม่เกิน 24 วินาที

สำหรับ กำหนดเปิดฤดูกาลฟุตบอลลีกอาชีพ ฤดูกาล 2563 รายการ โตโยต้า ไทยลีก (ไทยลีก1) และฟุตบอลเอ็ม-150 แชมเปี้ยนส์ชิพ (ไทยลีก2) จะแข่งขันนัดแรกในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนการแข่งขันฟุตบอลออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก 3) และ ออมสิน ลีก (ไทยลีก 4) จะแข่งขันนัดแรกในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

อนึ่ง ผู้ตัดสินที่เข้าอบรมเพื่อทำหน้าที่ในห้อง VAR เป็นผู้ตัดสินในระดับ FIFA และผู้ตัดสินชั้น 1 จำนวน 24 คน และผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับ FIFA และระดับชั้น 1 จำนวน 24 คน รวมเป็น 48 คน ซึ่งทั้ง 48 คน ต้องได้รับการรับรองจาก IFAB ก่อน จึงทำหน้าที่ได้ โดยเทคโนโลยี VAR ที่ใช้ เป็นของ Hawkeye ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกับที่ทั่วโลกใช้ ถือว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องมืออันดับ 1 ของโลก ที่ทั้ง FIFA และ IFAB ยอมรับ


เช็คโปรแกรมฟุตบอลวันนี้  สรุปผลบอลเมื่อคืน  ผลบอลวันนี้
แก้ไขล่าสุดโดย Narueta เมื่อ Thu Feb 13, 2020 19:32, ทั้งหมด 2 ครั้ง
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel