ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1, 2
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ออฟไลน์
ปลายอาชีพค้าแข้ง
Status: Silence makes us understand ourselves.
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2016
ตอบ: 10476
ที่อยู่: thailand, Land of smile
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 08:32
เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)


เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากง่ายของแต่ละเส้นทางที่แตกต่างกัน

การท่องเที่ยวในรูปแบบการ เดินป่า ในประเทศไทยได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด และรักการผจญภัย ซึ่งสังเกตได้จากจำนวนผู้ประกอบธุรกิจเดินป่าในประเทศไทยที่มีไม่ตํ่ากว่าสองร้อยราย หรือการเติบโตของสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดินป่า ร้านรวงเกี่ยวกับอุปกรณ์เดินป่าที่เพิ่มมากขึ้น และการบริการนำเที่ยวเดินป่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย


นกชนหินในอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เป็นตัวชี้วัดหนึ่งถึงความอุมดมสมบูรณ์ของป่าเตร้อนในเมืองไทย และนับว่าเป็นพื้นที่ป่าเขตร้อนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก


แหล่งท่องเที่ยวเดินป่าในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการท่องเที่ยวเดินป่าเพื่อศักษาเรียนรู้ธรรมชาติ นำไปสู่แนวคิดในการช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกัน พื้นที่ก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีหน่วยงานราชการเป็นผู้บริหารจัดการดูแล ดังนั้นการเข้าไปประกอบกิจกรรมเดินป่าในพื้นที่เหล่านี้จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด


การเดินป่าในแต่ละเส้นทางต้องมีการศึกษาข้อมูลของเส้นทางให้รอบคอบ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนจะไปเดินป่า

ศึกษาข้อมูลก่อนออกเดินทาง

อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม้ว่าจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์เหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และรายละเอียดของการเข้าไปท่องเที่ยวจะแตกต่างกัน อุทยานแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาเรียนรู้ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักในการประกาศจัดตั้งและจัดการพื้นที่ ส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไม่ได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว แต่เป็นการประกาศจัดตั้งเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบ้านของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าเป็นสำคัญ

ข้อควรระวัง: การเข้าไป เดินป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจึงมีกฎระเบียบ ข้อห้าม ข้อปฏิบัติที่พึงระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ต้องขออนุญาต ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า และอาจไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับที่สะดวกสบายนัก แต่การจะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสองประเภทต้องคำนึงถึงความปลอดภัย การดำรงอยู่ของผืนป่าและสัตว์ป่า ผู้เป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงเป็นหลักใหญ่เสมอ

เส้นทาง เดินป่า 5 ระดับ

ระดับ 1 Nature trail เส้นทางสำหรับเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติเป็นหลัก ระยะทางไม่ไกลเกิน 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 3-4 ชั่วโมง ไม่มีการพักค้างในเส้นทาง

ระดับ 2 Hiking or Beginner Trekking เส้นทางเดินป่าสำหรับมือใหม่ ผู้เริ่มต้นเดินป่า สภาพเส้นทางมีความลาดชันบ้างแต่ไม่มากนัก ระยะทางรวมในการเดินไม่เกิน 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินติดต่อกันไม่เกิน 6 ชั่วโมง อาจมีการพักค้างในป่าแต่ไม่เกิน 1 คืน มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น


บางเส้นทางที่ต้องเดินผ่าน อาจำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถผ่านเส้นทางเดินป่าไปยังจุดหมายที่กำหนดไว้ได้

ระดับ 3 Advanced Trekking เส้นทางเดินป่าที่เน้นการเดินไปยังจุดหมาย เช่น ยอดเขา สภาพเส้นทางมีความลาดชันค่อนข้างมาก อาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นทาง ต้องพักค้างแรม และยังชีพในป่าอย่างน้อย 2-3 วัน

ระดับ 4 Difficult Trekking เส้นทางเดินป่าระดับยากหรือการเดินป่าแบบหนักหน่วง สภาพเส้นทางมีความลาดชันสูง ระยะทางไกล ต้องพักแรมและยังชีพในป่าอย่างน้อย 3-4 วัน เดินติดต่อกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง

ระดับ 5 Extreme Trekking เส้นทางเดินป่าระยะไกลที่มีสภาพเส้นทางหนักและโหด มีความยากลำบากทั้งการเดินและการดำรงชีพในป่า เส้นทางเป็นลักษณะกึ่งสำรวจผจญภัย ไม่กำหนดเป้าหมายในการเดินแต่ละวันไว้แน่นอน แต่มีเป้าหมายในการเดินในเส้นทางไว้ชัดเจน พักแรมและยังชีพในป่าตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป เดินติดต่อกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง


ในประเทศไทย เส้นทางเดินป่า ที่ได้รับความนิยม ได้ถูกแบ่งไว้ตามระดับความยาก 5 ระดับ ดังนี้


เส้นทางเดินป่าระดับ 1 Nature trail

-เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผากล้วยไม้ น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
-เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
-เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานสุริยัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
-เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกสิบเอ็ดชั้น อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานีสันหนอกวัว เส้นทางเดินป่าเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เส้นทางเดินป่าระดับ 2 Hiking or Beginner Trekking

-เส้นทางเดินป่าภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
-เส้นทางเดินป่ายอดผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่
-เส้นทางเดินป่าดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
-เส้นทางเดินป่าเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีเส้นทางเดินป่าภูแว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน

เส้นทางเดินป่าระดับ 3 Advanced Trekking

- เส้นทางเดินป่าดอยหลวงเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- เส้นทางเดินป่าภูแว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
- เส้นทางเดินป่าภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
- เส้นทางเดินป่าเขาสอยดาวใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรีเส้นทางเดินป่าน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร ทีลอซู จังหวัดตาก

เส้นทางเดินป่าระดับ 4 Difficult Trekking

- เส้นทางเดินป่าน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร ทีลอซู จังหวัดตาก
- เส้นทางเดินป่าภูเมี่ยง อุทยานแห่งชาติคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
- เส้นทางเดินป่าดอยลังกาหลวง อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย
- เส้นทางเดินป่าเขาเจ็ดยอด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุงเส้นทางเดินป่าโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทางเดินป่าระดับ 5 Extreme Trekking

- เส้นทางเดินป่าโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
- เส้นทางเดินป่าน้ำตกเหมืองโชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จังหวัดระนอง
- เส้นทางเดินป่ายอดฝามี อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เส้นทางเดินป่าเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากnational geographic thai
https://ngthai.com/travel/15674/thailandtrails-level/
https://ngthai.com/travel/15674/thailandtrails-level/2/

.......................................................................................................

ผมเคยไปเดินภูคามาละ แต่ทำไมผมรู้สึกว่าดอยผ้าห่มปกลำบากกว่าแฮะ เพื่อนๆมีใครไปถึงระดับ 5 บ้างยังครับ สวยไหม เคยไปที่ไหนกันมาบ้าง

ส่วนตัวผมสนใจโมโกจู ได้ยินคนไปเที่ยวเมื่อนานมาแล้ว บอกธรรมชาติสวยงามมาก มีสัตว์ป่า พืชแปลกตาเยอะแยะ
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ

ออฟไลน์
ผู้ช่วยแมวมอง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 12 Oct 2009
ตอบ: 22522
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:17
Top Comment [RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
ส่วนตัวชอบเดิน Trekking มากในไทยเคยไประดับ 1 คือกิ่วแม่ปาน

กับระดับ3 ไปเดินดอยหลวงเชียงดาว กับ ดอยหลวงดอยหนอกพะเยามา
ว่าแล้วก็แปะรูปสักหน่อย 555555555555
เชียงดาว


พะเยา

แต่เลเวล 4 นี่ไป Rinjani ที่อินโดมาเพื่อนชวนไปโมโกจูอยู่ แต่ขอบาย คือชอบการเดินแล้วไปถึง Summit มาก แต่โมโกจูมันดูเน้นการใช้ชีวิตในป่า ซึ่งไม่ใช่ขาลุยขนาดนั้น ช่วงเดินต้องมาคิดอีกทำไมต้องเอาชีวิตมาลำบาก 55555555
ออนไลน์
ดาวซัลโวโอลิมปิก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 19 May 2011
ตอบ: 19264
ที่อยู่: KU
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 08:37
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
โมโกจูแฟนผมไปบอกว่าโคตรชิว มันลำบากแค่การขับถ่าย
เรื่่องอื่นไม่ค่อยมีไร
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ปลายอาชีพค้าแข้ง
Status: Silence makes us understand ourselves.
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2016
ตอบ: 10476
ที่อยู่: thailand, Land of smile
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 08:46
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
Negrito พิมพ์ว่า:
โมโกจูแฟนผมไปบอกว่าโคตรชิว มันลำบากแค่การขับถ่าย
เรื่่องอื่นไม่ค่อยมีไร  
โห เก่งจังครับ ผมรอว่างลาพักร้อนสักสัปดาห์ ตอนนี้ก็แพลนว่าจะไปเดินเที่ยวป่า
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออนไลน์
ดาวเตะลา ลีกา
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 15 Sep 2010
ตอบ: 9800
ที่อยู่: อยู่ในปาร์ตี้ร้อนดั่งกับไฟเยอร์
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 08:55
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
อยากลองเดินเวล5 แต่อุปกรณ์ไม่พร้อม
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะอบต.
Status: อยากทำไรก็ออกไปทำเรามีอายุไม่ถึง 100 ปี อีลิท ได้ก
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Sep 2010
ตอบ: 2841
ที่อยู่: graham and the oos
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:00
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
ดอยลังกาหลวง เค้าไปเดินกัน 3-4 วัน ป๋าคมรัฐจัดให้วิ่ง ให้จบใน 11 ชั่วโมงระยะ 35 km
พวกชอบความทรมานซาดิส เค้าก็ไปกัน
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
หากชีพท่านไร้ซึ่งความหวัง แล้วกายท่านจะอยู่เพื่อสิ่งใด
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status: You'll never walk alone
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 29 Jan 2011
ตอบ: 227
ที่อยู่: Anfield
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:01
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
เคยไป หัวใจแห่งขุนเขา ปิ๊ตุ๊โกร(รูปในระดับ4)
เหนื่อยแท้เป็นการเดินป่าครั้งแรก ฝนก็ตก แต่ไปกับเพื่อนๆก็สนุกดี
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
LV
นักเตะอบจ.
Status: สบายดี ไม่มีปัญหา
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2007
ตอบ: 7786
ที่อยู่: ณ ที่แห่งหนึ่ง
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:09
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
ิอยากไปทุกๆที่เลย
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ผู้ช่วยแมวมอง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 12 Oct 2009
ตอบ: 22522
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:17
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
ส่วนตัวชอบเดิน Trekking มากในไทยเคยไประดับ 1 คือกิ่วแม่ปาน

กับระดับ3 ไปเดินดอยหลวงเชียงดาว กับ ดอยหลวงดอยหนอกพะเยามา
ว่าแล้วก็แปะรูปสักหน่อย 555555555555
เชียงดาว


พะเยา

แต่เลเวล 4 นี่ไป Rinjani ที่อินโดมาเพื่อนชวนไปโมโกจูอยู่ แต่ขอบาย คือชอบการเดินแล้วไปถึง Summit มาก แต่โมโกจูมันดูเน้นการใช้ชีวิตในป่า ซึ่งไม่ใช่ขาลุยขนาดนั้น ช่วงเดินต้องมาคิดอีกทำไมต้องเอาชีวิตมาลำบาก 55555555
ออนไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 28 Dec 2017
ตอบ: 672
ที่อยู่: 1/61 บางคูลัด บางใหญ่ นนทบุรี. 11150
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:22
[RE]เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)
เคยไปสันหนอกวัวที่กาญ ถึงยอดแล้วรู้สึกว่าขาหายไปเลย
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2018
ตอบ: 5859
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 09:33
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
มันก็ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคน
- บุกป่า lv.2 หากคนร่วมทีมมีแต่ภาระ ทักษะเดินทาง lv.0 กันทั้งหมด = ความยากก็เทียบเท่าการเดินป่าระดับ 5

- บุกป่า lv.5 แต่เพื่อนร่วมทีมมีความพร้อม ทักษะเดินทางทุกคน lv.5 นอกจากไม่เป็นภาระยังสามารถสนับสนุนช่วยเหลือทุกคนในทีม มีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัด = การเดินป่ารอบนั้น ก็มีความยาก lv.1 แต่สนุก lv.10

** ส่วนตัวเคยบุกป่า ความยากเกินกว่า lv.5 ตัดเส้นทาง ถางป่าด้วยตัวเอง หม้อคลุมหัว ผ้าพันแขน/ขา เหมือนสวมเกราะแล้วชักอีเหน็บ 3คืบ ฟันถางดงหนามไป ไต่ขึ้นตามแนวเขา เวลานอนแนวเขา ก็ต้องตัดไม้นำมาปักให้เสมอ หรือขุดหลุมเซาะร่อง เพื่อแทรกตัวเข้าไปนอน จะได้ไม่กลิ้งตกเขาช่วงหลับ

ลำบากทั้งการเดินทาง การปรุงอาหารและขับถ่าย แต่ก็คุ้มกับรางวัลที่ได้รับ เจอสัตว์ป่ามากมาย แต่อันตรายสำหรับคนที่ไม่มีทักษะการเดินทางในป่า
5
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะหมู่บ้าน
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 01 Jun 2016
ตอบ: 1232
ที่อยู่: Barcelona & North London
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 10:10
[RE]เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)
เคยไปภูสอยดาวกับดอยหลวงเชียงดาวไปกับแฟน แฟนร้องไห้กลางเขาเลยบอกพามาทำไม
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวเตะพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 16021
ที่อยู่: G.O.A.T.
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 10:49
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
ผมพึ่งไปเดินกิ่วแม่ปานมา

ระหว่างเดินยังถามตัวเองอยู่เลย

มาเที่ยว จะมาลำบากทำไมวะ

1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะอบจ.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 26 Nov 2014
ตอบ: 4586
ที่อยู่: มีข้าวให้กิน มีดินให้อยู่ มีรูให้แทง มีแรงให้ทิ่ม
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 11:05
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
ยังไม่เคยไปสักที่เลยครับ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ง.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 21 Apr 2008
ตอบ: 5903
ที่อยู่: Old Trafford
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 11:07
[RE]เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)
ถ้าผมไปกับพรานนำทางชื่อรพินทร์ จะเลเวลไหนครับ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
THE THEATRE OF DREAMS
ออฟไลน์
ปลายอาชีพค้าแข้ง
Status: Silence makes us understand ourselves.
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2016
ตอบ: 10476
ที่อยู่: thailand, Land of smile
โพสเมื่อ: Sun Dec 16, 2018 11:17
[RE: เดินป่า ในประเทศไทย กับระดับความยากที่ต่างกัน (national geographic)]
255BB พิมพ์ว่า:
ถ้าผมไปกับพรานนำทางชื่อรพินทร์ จะเลเวลไหนครับ  
แค่ช่วงแรกก็เกิน 5 ละครับ ไพรมหากาฬ นี่โหดอยู่นะ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ไปหน้าที่ 1, 2
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel