ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1, 2, 3
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ออนไลน์
นักบอลถ้วย ข.
Status: 9.4607×10^12 (ปีแสง)
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 9928
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:27
## สาระ "ยศทางทหาร" ##


พอดีว่างเลยอยากเอาสาระเกี่ยวกับยศทางทหารมาฝากสมาชิกชาว SS ทุกท่าน(ช่วงนี้ทหารมาแรง ) เผื่อไปเจอ ยศนู้น ยศนี้ตามบ่า จะได้รู้ว่าเป็นยศอะไร


มาเริ่มกันที่
** นายสิบ
นายสิบ หรือที่เรียกว่า "ผู้หมู่"
- ทัพบก จะเรียกว่า สิบตรี สิบโท สิบเอก
- ทัพเรือ จะเรียกว่า จ่าตรี จ่าโท จ่าเอก
- ทัพอากาศ จะเรียกว่า จ่าอากาศตรี จ่าอากาศโท จ่าอากาศเอก


** จ่า
"จ่า"เป็นขั้นที่สูงที่สุดของทหารกลุ่มที่เราเรียกว่า "ชั้นประทวน"
- ทัพบก เรียกว่า จ่าสิบตรี จ่าสิบโท จ่าสิบเอก
- ทัพเรือ เรียกว่า พันจ่าตรี พันจ่าโท พันจ่าเอก
- ทัพอากาศ เรียกว่า พันจ่าอากาศตรี พันจ่าอากาศโท พันจ่าอากาศเอก


** นายร้อย ยศที่หนุ่มๆหลายคนใฝ่ฝันและผู้หญิงหลายคนก็ใฝ่ฝันว่าจะได้ลอดกระบี่เช่นเดียวกัน
นายร้อย เป็นทหาร"สัญญาบัตร" ที่คุมกำลังในระดับกลยุทธมากขึ้น วางแผนได้ อะไรได้ประมาณนี้
- ทัพบก เรียกว่า ร้อยตรี ร้อยโท ร้อยเอก
- ทัพเรือ เรียกว่า เรือตรี เรือโท เรือเอก
- ทัพอากาศ เรียกว่า เรืออากาศตรี เรืออากาศโท เรืออากาศเอก

ร้อยตรี ร้อยโท เรียก ผู้หมวด
ร้อยเอก เรียก ผู้กอง


** นายพัน
นายพัน เป็นคำเรียกผู้บังคับบัญชาระดับกองพัน
นายพันนั้นจะไม่ได้มีบทบาทในสนามรบสักเท่าไหร่แล้ว แต่จะมีบทบาทไปในทางการบริหารกรมกอง และจัดสรรกำลังลงพื่นที่อย่างเหมาะสม
- ทัพบก พันตรี พันโท พันเอก
- ทัพเรือ นาวาตรี นาวาโท นาวาเอก
- ทัพอากาศ นาวาอากาศตรี นาวาอากาศโท นาวาอากาศเอก
** นายพล (ยศใหญ่ที่สุด ณ.ปัจจุบัน)
ยศนายทหารระดับผู้บังคับบัญชากองพล เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพ อายุราชการรวมไม่ต่ำกว่า 22 ปีขึ้นไป ไม่ได้ลงปฏิบัติการในภาคสนามอีกต่อไปแล้ว ดูแลภาพรวมในระดับประเทศ
- ทัพบก พลตรี พลโท พลเอก
- ทัพเรือ พลเรือตรี พลเรือโท พลเรือเอก
- ทัพอากาศ พลอากาศตรี พลอากาศโท พลอากาศเอก
ต่อไปปปปปป

*** จอมพล (ไม่มีแล้วในปัจจุบัน)
Spoil
ในประเทศไทย ยศจอมพลมีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริตามแบบธรรมเนียมทหารในต่างประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศจอมพลแก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช จเรทหารทั่วไป เป็นพระองค์แรก ต่อมาได้โปรดพระราชทานยศจอมพลแก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เสนาบดีกระทรวงกลาโหม และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ สมเด็จพระอนุชาธิราช เสนาธิการทหารบก และพระราชทานยศจอมพลเรือแก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ต่อมาเมื่อโปรดให้เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ย้ายมาเป็นเสนาธิการทหารบก ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศจอมพล ให้ด้วย

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีการปรับสายการบังคับบัญชาทหาร จากกองทัพน้อย กองพล กรม กองพัน เหลือเพียงระดับกองพัน จึงไม่มีการพระราชทานยศจอมพล จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการขอพระราชทานยศจอมพล จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และยศจอมพลให้แก่ผู้บัญชาการทหารบก ยศจอมพลเรือแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ และยศจอมพลอากาศแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศ และต่อมาได้มีการขอพระราชทานยศจอมพลสามเหล่าทัพให้เฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพียงตำแหน่งเดียว

นายทหารผู้ได้รับพระราชทานยศจอมพลคนสุดท้าย คือ จอมพลเกรียงไกร อัตตะนันทน์ เมื่อ พ.ศ. 2515 ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นต้นมา ก็ไม่มีการแต่งตั้งยศจอมพลอีกเลย มีเพียงยศ พลเอก พลอากาศเอก พลเรือเอก ซึ่งพระราชทานโปรดเกล้าฯ แก่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2529

ในการพระราชทานยศจอมพล จะทรงพระราชทานคทาจอมพล ที่มีลักษณะเป็นรูปครุฑพ่าห์ ด้านล่างของด้ามคทาประดิษฐ์เป็นรูปทรงมัณฑ์ 3 ยอด ประดับด้วยแก้วผลึกสีเขียวสลับแดง ที่ด้ามมีจารึกพระนามจอมพลพร้อมด้วยวันที่ได้รับพระราชทาน [1]

ปัจจุบัน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ปลัดกระทรวงกลาโหม จะรับเงินเดือนอัตรา จอมพล (น.9) แต่ไม่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้ายศจอมพล  

จอมพล มีทั้งสิ้น 17 ท่าน

จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
จอมพล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)
จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
จอมพลผิน ชุณหะวัณ
จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ)
จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลประภาส จารุเสถียร
จอมพลเกรียงไกร อัตตะนันทน์[3]
สำหรับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงพระยศ พลเอก พลอากาศเอก พลเรือเอกรู้หรือไม่ว่า ?
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งยศเป็น
"พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก เปรม ติณสูลานนท์"*********** จอมพลของกองทัพไทย *************

อินทรธนูจอมพลไทย


ธงหมายยศจอมพลไทยพระมหากษัตริย์ ทรงดำรงตำแหน่ง จอมทัพไทย
ดำรงพระยศจอมพล จำนวน 5 พระองค์ คือ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Spoil
ปล.เครดิสรูปแหละเนื้อหา http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/11/X7232871/X7232871.html
 
แก้ไขล่าสุดโดย หวังเครมเจ้า เมื่อ Thu Jan 14, 2016 11:56, ทั้งหมด 2 ครั้ง
135
0
หากโดน 230 เรื้อน จะถูกแบน
shinobu22 , kalakasong , RicardoKaka , pungcheer , l3al3yl3ull , louis1524 , ผู้เยี่ยวชม , อย่าไปคุยกับมันลูก , คนแคระทั้งเจ็ด , ISaM , 腾飞的蓝龙 , LeoNess , Qlew , vasyas03 , Kagawa@7 , เด็กกะโหลก , ตงฟางมาแล้ว , อาร์ท ฟรีคิก , Liverpool @ CNX , fw_converse , อู๊ดจู๊ด , paruhass , kALuMMa , Lokii , ojama55 , benz10_united , Juk_Grooo , l2ol3ot , neo-- , Arsenolia , X a O n * X a O u , Rage , Luxiaofeng323 , TsP-T , CCSixz , Nagamoa , vthanakan , Paleriz , Sununset164 , [U]nlucky , 아이유 , WhatTheSuck , หน้าหม้อFC. ขี้หลีUTD. , รักแฟนคนเดียว , Decolgen` , nemeziz , joe88 , Tego_me , maxseethesky , Macho , CFC_PloyZ , iBall , kang gary , อ่อมหอย , kim_barca , Umeshu , SoDa_CoKe , gazebosky , Riyah , NurGot , birdbadb0y , DarthKaiser , Akashi1 , idregisters , erotic_emblem , Toruk Mukto , Juz- , BaLL แจ้ , ton5940 , ปั๊ก ธง ชัย , Rakitiz04 , Pacquiao , ZaTheKop , GuRoCk18 , mos009ptt , Sigma69 , 3BBEXPENSIVE , Silent Sign , ohhlala , Lanoline , JarNZeeD , Boon me , nothingluv , Ryuseioh , tamaghuji , ท่าน ชาย , KR!T , BigDoor , termotee , hachi , ซาบุสะ , DyNaMiKe , Grimm_Antique , 4-3-3 , [ muggle ] , l3al3yDemons , pikkachu , Wiizal2d , hiddentrack , Nemanja Vidic , holm_744 , head2head , vi haa , เงาของเธอ , Aegistar , asklepios , laws , GoTTaMa , ก่อกองทราย , GaRido , Sอยตรีน... , Faerieian , LeoGTClassic , dodo3711 , Stratos , WHY NOT , pirese , GreenCup , bankcodelove , obuffhill , IE_ManU , walkingalone , 134 , PlaymakerYWNA , Shanac , nerbnarb , Angelicsocx , mrT , Zooey , ต๊อดด!! , phitkla123 , J_zana , Kris Pinto , quepidkyu , Phoenix.TK
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ
ออนไลน์
ดาวซัลโวยุโรป
Status: ทีมดาวิใบเฟิร์น
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Oct 2012
ตอบ: 59153
ที่อยู่: สเปอร์ส&ชมรมคนรักหนัง&เนย
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:29
Top Comment [RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
เพิ่มเติมให้ครับ

Spoil
 
ออนไลน์
ดาวซัลโวยุโรป
Status: ทีมดาวิใบเฟิร์น
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Oct 2012
ตอบ: 59153
ที่อยู่: สเปอร์ส&ชมรมคนรักหนัง&เนย
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:29
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
เพิ่มเติมให้ครับ

Spoil
 
ออนไลน์
แข้งเจลีก
Status: Happy
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 08 Jun 2010
ตอบ: 6357
ที่อยู่: This is Anfield.
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:29
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
ใครว่า จอมพล ไม่มีแล้ว ผมยังเห็น จอมพล อยู่เลยครับ

แก้ไขล่าสุดโดย lnwmarn เมื่อ Thu Jan 14, 2016 10:31, ทั้งหมด 2 ครั้ง
4
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออนไลน์
นักบอลถ้วย ข.
Status: 9.4607×10^12 (ปีแสง)
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 9928
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:31
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
lnwmarn พิมพ์ว่า:
ใครว่า จอมพล ไม่มีแล้ว ผมยังเห็น จอมพล อยู่เลยครับ
http://files.pocketonline.net/Dunbine/heat2013-02-24-nuntawan/heat2013-02-24-nuntawan-17.jpg" alt="" />  

ผมก็เห็นเหมือนท่านเลย
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลลีกภูมิภาค
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 31 May 2009
ตอบ: 5625
ที่อยู่: Anfield
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:32
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
จอมพลเซ็นโงคุ แห่งร้อยสัตว์
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ผมมองเห็นบ้านเมืองที่สวยงามและผู้คนที่แสนดีขึ้นจากหลุมอเวจีมาได้ ผมมองเห็นหลายชีวิตที่ผมสละชีวิตของผมให้เขา สุขสงบ มีประโยชน์ กินอยู่ดีและมีความสุข
ผมเห็นว่าผมเป็นที่พึ่งพิงในหัวใจของพวกเขา ที่พึ่งพิงในหัวใจของลูกหลานเขาและหลายชั่วอายุคน มันล้ำเลิศมากเกินกว่าสิ่งที่ผมทำ มากเกินกว่าที่เคยทำ เป็นที่พักผ่อนที่แสนล้ำเลิศกว่าที่ผมเคยไป กว่าที่ผมเคยรู้จัก
ออฟไลน์
ผู้เยี่ยมชม
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 9510
ที่อยู่: พร้อมพงษ์
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:35
ถูกแบนแล้ว
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
กองทัพไทยมีนายพลเยอะเกินไปนะ ตั้ง1400คน ขนาดอเมริกายังมีแค่ 1000 คนเอง
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
นักบอลถ้วย ข.
Status: 9.4607×10^12 (ปีแสง)
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 9928
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:38
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
KARL HEINZ RUMMENIGGE พิมพ์ว่า:
กองทัพไทยมีนายพลเยอะเกินไปนะ ตั้ง1400คน ขนาดอเมริกายังมีแค่ 1000 คนเอง  

พูดแล้วยาวท่าน 55555555
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวซัลโวยุโรป
Status: อย่าหลงระเริงกับชัยชนะ จนลืมเยาะเย้ยผู้พ่ายแพ้
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 31 Oct 2014
ตอบ: 9155
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:39
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
KARL HEINZ RUMMENIGGE พิมพ์ว่า:
กองทัพไทยมีนายพลเยอะเกินไปนะ ตั้ง1400คน ขนาดอเมริกายังมีแค่ 1000 คนเอง  

แสดงว่าชายไทยเข้มแข็งกว่า มีคนเป็นนายพลได้เยอะกว่าทั้งๆที่ประชากรน้อยกว่าครับ
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
เรื่องที่สวยงามมักเป็นเช่นฟองสบู่อยู่เสมอมา
ปรากฏวูบก็หายวับ หากคิดจะฝืนกำลังไปเหนี่ยวรั้งมันไว้
ที่แลกได้มา มักเป็นความเจ็บช้ำและเคราะห์กรรมเสมอ
ออนไลน์
ซุปตาร์ฟุตบอลโลก
Status: Play Forward
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 16 Sep 2009
ตอบ: 8082
ที่อยู่: Taeyeon SNSD, Soyeon T-ara, Niky&Pakwan BNK, Aom CGM
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:41
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
ยศร้อยตรีถึงร้อยเอกไม่ใช่นะครับ มีแค่ดาวไม่มีมงกุฎครอบ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

Tottenham Hotspur-Roma-New England Patriots-SC30-J.Lin7-TB12


ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ข.
Status: คบกับพี่ไม่เจ็บมาก
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 28 Mar 2015
ตอบ: 3765
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:43
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
ผมยศดอกจันครับ

Spoil
SF2  
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
นักบอลถ้วย ข.
Status: 9.4607×10^12 (ปีแสง)
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 9928
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:44
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
EL Tigires พิมพ์ว่า:
ยศร้อยตรีถึงร้อยเอกไม่ใช่นะครับ มีแค่ดาวไม่มีมงกุฎครอบ  

เออใช่ ท่าน ผมใส่รูปผิด ไปใส่ยศเดียวกัน นายพันละ
เดี่ยวแก้แปป

ขอบคุณมากที่ช่วยดูให้
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวซัลโวยุโรป
Status: เซ็ง
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 11 Jan 2006
ตอบ: 15142
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:48
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
KARL HEINZ RUMMENIGGE พิมพ์ว่า:
กองทัพไทยมีนายพลเยอะเกินไปนะ ตั้ง1400คน ขนาดอเมริกายังมีแค่ 1000 คนเอง  หรือว่ามันจะปรับง่ายไป
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ผู้เยี่ยมชม
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 9510
ที่อยู่: พร้อมพงษ์
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:50
ถูกแบนแล้ว
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
cybernet พิมพ์ว่า:
KARL HEINZ RUMMENIGGE พิมพ์ว่า:
กองทัพไทยมีนายพลเยอะเกินไปนะ ตั้ง1400คน ขนาดอเมริกายังมีแค่ 1000 คนเอง  หรือว่ามันจะปรับง่ายไป
 
เห็นข่าวบอกว่าจะมีการพยายามลดอัตรานายพลลง
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะเทศบาล
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 06 Apr 2014
ตอบ: 5816
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:52
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
อยากรู้ยศฝรั่งด้วยครับ
เล่น คอลออฟดิวตี้ เลย อยากรู้อ่ะ

0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
ดาวซัลโวฟุตบอลโลก
Status: ...ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป...
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 19 Dec 2008
ตอบ: 29495
ที่อยู่: Mem : 54772
โพสเมื่อ: Thu Jan 14, 2016 10:54
[RE: ## สาระ "ยศทางทหาร" ##]
ในความรู้สึกของผม ยศนายพลของฝรั่ง ไม่ได้มาด้วยเพราะโชคช่วยหรืออวยกันเอง แต่ของไทยผมไม่แน่ใจ
ผิดถูกไง อย่าว่ากันนะคับ ผมรู้สึกแบบนี้จริงๆ

2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ไปหน้าที่ 1, 2, 3
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel